Alle Publicaties

Iran's economy muddling through scorched earth

Economisch Onderzoek

 • Iran
 • Algemene economie

16 sep 2019

Iran continues to demonstrate economic resilience but prospects for integration into the world economy remain far off.

Argentina struggling to stabilise currency

Economisch Onderzoek

 • Argentinië
 • Algemene economie

12 sep 2019

Argentina has introduced currency controls to stabilise peso in the run-up to elections.

Market Monitor Automotive Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Het aantal leveranciers dat te maken krijgt met insolventie zal de komende 2 à 3 jaar verder toenemen, aangezien velen het moeilijk zullen hebben om zich aan te passen aan de veranderende marktomstand

Market Monitor Automotive Duitsland 2019

Market Monitor

 • Duitsland
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Veel Duitse Tier 2-leveranciers worden geconfronteerd met het probleem dat hun producten gemakkelijk substitueerbaar zijn, terwijl hun solvabiliteit en eigen vermogenspositie over het algemeen zwak is

Market Monitor Automotive Verenigde Staten 2019

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Het opleggen van invoertarieven voor auto's/auto-onderdelen zou ernstige gevolgen hebben voor de leveranciers in het Tier 2-segment, waar veel bedrijven al te kampen hebben met dunne marges.

Market Monitor Automotive China 2019

Market Monitor

 • China
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Producenten van kleine basisonderdelen hebben vaak te lijden onder een gebrek aan eigen vermogen, terwijl ze tegelijkertijd steeds meer problemen ondervinden bij het verkrijgen van een bankfinancierin

Market Monitor Automotive Frankrijk 2019

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Hoewel het aantal faillissementen in de automotive branche in het verleden laag is geweest in vergelijking met andere sectoren, wordt voor de komende 12 maanden een stijging tot 3% verwacht.

Market Monitor Automotive Italië 2019

Market Monitor

 • Italië
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Leveranciers die actief zijn in de segmenten verbrandingsmotoren en autometalen worden zwaar getroffen door de verslechterende vraag en de sterke concurrentie

Market Monitor Automotive 2019 Japan

Market Monitor

 • Japan
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

De tarieven in de VS zouden een ernstige impact kunnen hebben op Japanse leveranciers van onderdelen voor auto's, aangezien OEM's hun producten zouden kunnen vervangen door belastingvrije artikelen.

Market Monitor Automotive 2019 Mexico

Market Monitor

 • Mexico
 • Automotive/Transport

10 sep 2019

Lokale Tier 2-leveranciers blijven gevoelig voor veranderingen in de grondstoffenprijzen en wisselkoersschommelingen, met beperkte mogelijkheden om hogere prijzen door te berekenen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.