Contact

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Statutaire zetel

David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
Postbus 8982
1006 JD Amsterdam
Customer service:
Tel: +31 20 553 3355
Email: customerservice.nl@atradius.com
Sales:
Tel: +31 20 553 3211
Email: online.nl@atradius.com
Corporate Communications (for press and media):
Tel: +31 20 553 2394
Email: info@atradius.com

Telefoon:
+31 20 553 9111
Fax:
+31 20 553 2811
E-mail:

Legal informatie

Atradius Collections B.V. Statutaire zetel

Van Reeuwijkstraat 44
7731 EH Ommen
Postbus 35
7730 AA Ommen

Telefoon:
+31 529 45 2517
Fax:
+31 529 46 9111
E-mail:

Legal informatie

Atradius Dutch State Business N.V. Statutaire zetel

David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
Postbus 8982
1006 JD Amsterdam

Telefoon:
+31 20 553 2693
E-mail:

Legal informatie

Atradius Collections Amsterdam office Vestiging

David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
Postbus 8982

Telefoon:
+31 529 45 2517
Fax:
+31 529 46 9111
E-mail:

Google Map

Internationale contactgegevens

Atradius is vertegenwoordigd in meer dan 50 landen over de hele wereld. Wanneer u met een van onze medewerkers wilt spreken, selecteer dan een van de vestigingen in het land van uw keuze. Alle Atradius vestigingen

Neem contact met ons op

Uw vraag kunt u stellen via het onderstaand contactformulier. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Uw gegevens

Hoe kunnen wij u helpen?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.