"Bijna 9 op de 10 Nederlandse bedrijven kregen vorig jaar te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten."

Atradius betalingsbarometer voor West-Europa

Trends in Export 2018

Wat doet u op 10 april?

Onderneemt u internationaal? Dan mag u de 20ste editie van Trends in Export op dinsdag 10 april niet missen!

Vergaar kennis tijdens workshops en rondetafelgesprekken, discussieer mee over de trends in export & vergroot uw netwerk.

Bekijk het programma.

Trends in Export

Producten

Kredietverzekering

Onze kredietverzekering geeft u een financiële beoordeling of uw afnemer kan betalen, voert incasso wanneer dit niet gebeurt en keert uit als betaling uitblijft.

Zakelijke incassodiensten

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

Dutch State Business

Met onze verzekering krijgt u meer financiering. Kredietverzekering voor export naar alle werelddelen: minder risico, meer kansen, meer financiële ruimte.

Global Kredietverzekering

Atradius Global is speciaal ontwikkeld voor multinationals. We zien uw business als één geheel en bieden tegelijkertijd de lokale ondersteuning die past bij uw eigen geografische spreiding.

Wat onze klanten zeggen

Kennis delen

Atradius luistert naar u. Al meer dan 90 jaar. Daarom vinden wij het belangrijk om onze klanten een podium te geven. Zodat zij hun ervaring met onze service en dienstverlening kunnen delen.

Niet alleen met ons, maar vooral ook met u, zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Bekijk hier de video van Continental Banden Groep.

Zo werken wij met onze klanten

Wij geloven in het geven van meer dan alleen uitstekende producten en innovatie aan onze klanten. Onze onderneming is gebouwd op het leveren van het allerbeste niveau van ondersteuning en communicatie.

Receptie

Receptie

Monique Penninkhof
Uw eerste aanspreekpunt

Als receptioniste van Atradius ontvang ik u graag bij ons op kantoor. Ik registreer u als bezoeker en zorg ervoor dat mijn collega waarmee u een afspraak hebt u zo snel mogelijk komt ophalen.

Tevens zorg ik ervoor dat als u de receptie van Atradius belt ik u direct met de juiste persoon doorverbind.

Ondernemen begint met goede informatie!

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

  • Colombia,
  • ,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Contactgegevens

Naam: Customer Service
Telefoon: +31 (0)20 553 3355
E-mail:
Naam: Sales
Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail:

Atradius is vertegenwoordigd in een groot aantal landen in diverse delen van de wereld. Kies hier het land voor de contactgegevens van onze vestiging(en) aldaar. Selecteer het land van uw keuze

Neem contact op
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.