Alle Publicaties

Eastern Europe credit risk rises as GDP growth eases

Betalingsbarometer

 • Bulgarije,
 • Tsjechië,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Economic growth in Eastern Europe is projected to remain solid this year, despite losing steam mainly because of poor growth prospects for Turkey.

Romania: expected upsurge in corporate insolvencies

Betalingsbarometer

 • Roemenië
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Economic growth in Romania is expected to slow down to around 3-3.1% this year, and to sink below 3% in 2020

Slovakia: strong private consumption and export growth

Betalingsbarometer

 • Slowakije
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Real GDP growth in Slovakia is forecast to remain strong – 3.3% – this year and to slow slightly down to 3.2% in 2020

Czech Republic: a resilient or vulnerable economy?

Betalingsbarometer

 • Tsjechië
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Economic expansion in the Czech Republic is forecast to remain positive over the coming months, with an average growth rate of about 3% this year.

Poland: higher insolvency levels ahead

Betalingsbarometer

 • Polen
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Real GDP growth in Poland is forecast to reach 4.4% this year, slowing down to 3.6% in 2020.

Turkey: uncertain economic outlook

Betalingsbarometer

 • Turkije
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Financial conditions in Turkey will be tighter in the coming months.

Bulgaria: reliance on cash payment risks limiting trade

Betalingsbarometer

 • Bulgarije
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Economic expansion in Bulgaria is expected to lose some momentum in 2019, but should remain strong at above 3%, spurred by robust household spending, strong wage growth and an improving labour market

Hungary: trade protection to ensure long-term business

Betalingsbarometer

 • Hongarije
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

18 sep 2019

Economic growth in Hungary gained momentum recently, with real GDP gains expected to reach 4.4% this year.

Iran's economy muddling through scorched earth

Economisch Onderzoek

 • Iran
 • Algemene economie

16 sep 2019

Iran continues to demonstrate economic resilience but prospects for integration into the world economy remain far off.

Argentina struggling to stabilise currency

Economisch Onderzoek

 • Argentinië
 • Algemene economie

12 sep 2019

Argentina has introduced currency controls to stabilise peso in the run-up to elections.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.