Veelgestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over werken binnen Atradius.

Hoe kan ik solliciteren?

Via de onderstaande link kom je bij alle openstaande vacatures. Onderaan de vacature kun je via de “Apply” knop solliciteren.

Alle vacatures bij Atradius
Binnen hoeveel tijd krijg ik een reactie op mijn sollicitatie?

We streven ernaar om je binnen 14 dagen na sluitingsdatum van de vacature reactie te geven op je sollicitatie.

Hoe verloopt het sollicitatieproces?

De eerste selectie is gebaseerd op de schriftelijke sollicitatie. Sollicitanten die door de eerste selectie heen komen, worden uitgenodigd voor een interview. Afhankelijk van de aard van de rol kan het interview mede bestaan uit een casestudy of een presentatie. Dit eerste gesprek wordt gevoerd door een team bestaande uit een HR-professional en een of meerdere managers uit het gebied waarvoor je solliciteert.

Welke mogelijkheden zijn er om te werken in en te reizen naar het buitenland?

Zoals je zou verwachten van een wereldwijde organisatie is reizen een integraal onderdeel van veel posities. Carrièremogelijkheden op andere (internationale) locaties worden altijd eerst intern beschikbaar gemaakt voor medewerkers. Daarnaast zijn er een aantal internationale opdrachten beschikbaar in bepaalde gebieden van het bedrijf voor diegenen die graag wat langer in het buitenland willen werken.

Talenkennis

Bij Atradius in Nederland is het belangrijk dat je zowel de Nederlandse taal als Engelse taal goed beheerst. Het beheersen van meerdere talen is altijd een pluspunt, met name voor afdelingen die direct contact hebben met onze klanten uit verschillende landen.

Als ik bij Atradius kom te werken...

Hoe worden mijn prestaties beoordeeld?

Je ontwikkeling wordt zowel informeel als formeel gevolgd in regelmatig overleg met je manager en door middel van functioneringsgesprekken. Deze gesprekken bieden je een kans om duidelijke doelen te stellen en te identificeren welke vaardigheden en ondersteuning je nodig hebt om deze te verwezenlijken. Wij moedigen al onze medewerkers aan om een zogeheten Competency Development Plan overeen te komen.

Wat zijn de groeimogelijkheden voor mijn salaris?

Wij hebben een eigen CAO waarin onze salarisschalen zijn vastgelegd. Verder hebben wij ook een variabele component die gebaseerd is op prestatie. De opbouw van het variabele deel kan verschillen per functie.

Gerelateerde content

Vacatures

Atradius biedt een inspirerende werkomgeving die ons professionalisme en onze innovatieve geest weerspiegelt.

Bedrijfscultuur

Bij Atradius werken wij hard, waarderen wij ieders individuele bijdrage, hebben wij oog voor succes en belonen dit ook.

Onze medewerkers

Onze mensen zijn betrokken professionals die dezelfde doelen nastreven als het bedrijf en daarbij hun eigen ambities verwezenlijken.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.