Blog

Atradius Blog

Actuele onderwerpen uit de wereld van internationaal credit management belicht door onze experts, met tips en advies uit de praktijk.

Met deze 4 regels haal je zo je eerste klanten binnen

Je hebt een geweldig idee en de ambitie om er iets van te maken. Maar hoe overtuig je die eerste klanten om jouw product of dienst af te nemen?

Fraude: spookfacturen en identiteitsfraude

Als ondernemer is er een grote kans dat je in aanraking komt met fraude. Criminelen sturen je spookfacturen, facturen voor producten en diensten die je nooit hebt afgenomen.

5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

Veel voorkomende vormen fraude

Korte termijn fraude (het meest voorkomende type fraude) is als een bedrijf wordt opgezet met de enige intentie om in korte tijd leveranciers te frauderen.

Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

10 tips voor een effectieve aanmaning

Klant betaalt niet? 10 tips voor een effectieve aanmaning

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren.

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

Wat is een Europees betalingsbevel

Via de Europese betalingsbevelprocedure - van kracht sinds 2008 - wil Europa het invorderen van niet-betwiste geldvorderingen in het buitenland eenvoudiger, sneller en goedkoper maken.

5 tips om de kredietwaardigheid van je afnemers te zien

Tips om meer inzicht te geven in de kredietwaardigheid van je afnemers

Perscontact

Mariëlla Dalstra-van Emst
Corporate Communications Manager Nederland

David Ricardostraat 1
Postbus 8982
1066 JS Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 553 2394
E-mail:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.