Speak Up

Speak Up is bedoeld om meldingen met betrekking tot schendingen van de Gedragscode en intern beleid van Atradius, evenals alle handelingen of nalatigheden die resulteren in een schending van lokale of internationale wet- en regelgeving, onregelmatigheden of mogelijke fraude te ontvangen en behandelen. Anonieme meldingen worden geaccepteerd en zullen met de grootst mogelijke voorzichtigheid en vertrouwelijkheid worden onderzocht.

Het Speak Up-beleid van Atradius stelt de mogelijkheden vast om de bovengenoemde onregelmatigheden te melden. Atradius tolereert geen represailles voor het uiten van een zorg of het aanvragen van een officieel onderzoek naar een zaak.

Atradius nodigt werknemers en andere belanghebbenden met een zakelijke of professionele band met Atradius (met inbegrip van maar niet beperkt tot klanten, brokers, contractanten, aandeelhouders, gedetacheerd personeel, voormalige/potentiële werknemers, stagiairs) uit om zorgen te uiten of een melding te doen als zij van mening zijn dat een kwestie bij Atradius in strijd is met wet- of regelgeving of intern beleid en procedures.

U kunt meldingen van bovengenoemde onregelmatigheden versturen via de volgende kanalen:

  • Via e-mail naar een van de volgende e-mailadressen: alertline@atradius.com of alertline@creditoycaucion.es.
  • Via reguliere post ter attentie van de Director of Internal Audit, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Paseo de la Castellana 4,  28046 Madrid, Spain.

U kunt elk vorm of template gebruiken om uw bezorgdheid te uiten of een rapport in te dienen. Vermeld alle informatie die u beschikbaar hebt en die u relevant of nuttig acht. De melding van de onregelmatigheid moet ten minste de volgende informatie bevatten:

  • De gemelde onregelmatigheid, met gedetailleerde informatie over de omstandigheden van het incident, waar mogelijk met documentaire ondersteuning.
  • De identificatie van degenen die direct verantwoordelijk zijn voor de onregelmatigheid, indien bekend.

Zodra wij uw bericht hebben ontvangen, wordt dit behandeld door Atradius Internal Audit zoals vastgelegd in onze interne procedures.

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.