Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

44% toename Nederlandse faillissementen in 2021

Persbericht

24 mrt 2021

Amsterdam, 24 maart 2021 - Wereldwijd neemt aantal faillissementen toe met 26% - stijging Nederland ten opzichte van zeer laag niveau in 2020 - nieuwe wetgeving kan groei faillissementen afremmen

Exporteurs verwachten 9 procent omzetstijging in 2021

Persbericht

23 mrt 2021

Amsterdam, 23 maart 2021 - Optimisme na grootste exportdaling in ruim 10 jaar in 2020

Virtual event handelsovereenkomsten en tarieven

Persbericht

18 mrt 2021

Amsterdam, 18 maart 2021 - Atradius onderzoekt met sprekerspanel van thought leaders mogelijke oplossingen voor tarieven en verborgen handelsbarrières

Atradius maakt resultaat 2020 bekend

Persbericht

11 mrt 2021

Amsterdam, 11 maart 2021 - Atradius rapporteert jaarresultaat van EUR 44,2 miljoen - sterke aandacht voor service zorgt voor stabiele inkomsten

Whitepaper en video over toekomst van de wereldhandel

Persbericht

03 mrt 2021

Thought leaders uit het bedrijfsleven en de academische wereld spreken over de onzekerheid waar de internationale handelsomgeving mee te maken heeft nu deze uit de economische crisis van Covid-19 komt

Verenigde Staten 2021: hobbelige weg naar herstel

Atradius nieuws

10 feb 2021

Atradius deelt haar inzichten over de economie, de pandemie en de wereldwijde handelsstrategie van de VS, met speciale aandacht voor de verwachtingen over faillissementen en wanbetalingen

Atradius verwacht 5% groei wereldeconomie in 2021

Persbericht

04 feb 2021

Amsterdam, 4 februari 2021 - Aanpassingen lockdowns en ontwikkeling vaccin zullen duur recessie bepalen

Kansen voor exporteurs in opkomende markten in 2021

Persbericht

02 feb 2021

Amsterdam, 2 februari 2021 – Chili, Egypte, Senegal, Maleisië en Vietnam groeimarkten die sterk uit coronacrisis komen

Serie virtual events over toekomst wereldhandel

Persbericht

21 jan 2021

Amsterdam, 21 januari 2021 - Thought leaders uit bedrijfsleven en academische wereld aan het woord over de onzekerheid van de internationale handelsomgeving

Verlenging herverzekeringsprogramma leverancierskrediet

Persbericht

28 dec 2020

Amsterdam, 28 december 2020 - Staatsgarantie loopt door tot en met 30 juni 2021

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.