Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Gascrisis speelt Europese industrie nog steeds parten

Atradius nieuws

30 mei 2024

Voor sectoren als chemie, metaal en staal, en de papierindustrie zijn de gevolgen van de gascrisis van 2022 nog steeds voelbaar

Betalingsmoraal Nederlandse bedrijven licht verbeterd

Persbericht

22 mei 2024

Amsterdam, 22 mei 2024 - Bijna drie op de tien Nederlandse bedrijven geconfronteerd met uitblijvende betalingen - sterk wisselende prestaties per sector in een gevarieerd kredietlandschap

Volatiele olieprijs werpt schaduw over vooruitzichten

Atradius nieuws

08 mei 2024

Consumenten, bedrijven en zittende politici bezorgd over terugkeer van stijgende olieprijs

Vooruitzichten voedingsindustrie 2024-2025

Atradius nieuws

07 mei 2024

Productie neemt toe en consumentenprijzen dalen, maar sector blijft voor de nodige uitdagingen staan

Sentiment exporteurs op laagste punt in jaren

Persbericht

11 apr 2024

Amsterdam, 11 april 2024 - Omzet in 2023 niet gestegen; laagste groei in 10 jaar, op coronajaar 2020 na - vertrouwen in economisch klimaat blijft laag - groeiverwachting in 2024 wel hoger dan 2023

Nederlandse faillissementen stijgen met 38% in 2024

Persbericht

28 mrt 2024

Amsterdam, 28 maart 2024 - Stijging aantal faillissementen in Nederland houdt aan, maar gaat minder snel - situatie nog niet genormaliseerd na sterke daling tijdens corona

Atradius 2023 Annual Results

Persbericht

20 mrt 2024

Atradius reports EUR 372.2 million result for 2023. Total revenue grows 2.4% to EUR 2.4 billion

Een sprankje hoop voor de energietransitie

Atradius nieuws

19 mrt 2024

Energievooruitzichten 2024 door de economen van Atradius

Belang duurzame ontginning kritieke mineralen

Atradius nieuws

27 feb 2024

Mineralen uit Latijns-Amerika zijn cruciaal voor de wereldwijde energietransitie. Het is wel van belang dat de ontginning ervan duurzaam gebeurt.

Inflatie, werk, isolationisme domineren verkiezingen VS

Atradius nieuws

07 feb 2024

De Amerikaanse verkiezingen in november voegen een nieuw laag van onzekerheid toe aan de nationale en wereldwijde economische vooruitzichten.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.