Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Regionale vooruitzichten Azië 2021 en 2022

Atradius nieuws

11 okt 2021

Amsterdam, 11 oktober 2021 - Economie herstelt maar gevolgen coronapandemie blijven merkbaar - bedrijven staan voor belangrijke keuzes wat hun toeleveringsketens betreft

Einde overheidssteun leidt tot stijging faillissementen

Persbericht

07 okt 2021

Amsterdam, 7 oktober 2021 - Faillissementen stijgen wereldwijd met 33% in 2022 - verwachte stijging in Nederland 26% - Deltavariant en verstoringen bevoorradingskeketen kunnen herstel vertragen

'Fort'-strategie Rusland kent een prijs

Atradius nieuws

14 sep 2021

Amsterdam, 14 september 2021 - Economie beschermd tegen sancties en externe schokken – strategie leidt echter ook tot groeiende ontevredenheid bevolking over stagnerende groei en dalend reëel inkomen

Atradius verwacht groei wereldeconomie van 6,2%

Persbericht

19 aug 2021

Amsterdam, 19 augustus 2021 - Herstel wereldeconomie komt sneller dan verwacht - Nederland: naar verwachting 3% groei in 2021 - hogere inflatie en nieuwe virusvarianten vormen neerwaartse risico's

Exportkansen in Afrika

Atradius nieuws

17 aug 2021

Amsterdam, 17 augustus 2021 - Vrijhandelsovereenkomst vergroot handelsmogelijkheden binnen en buiten het Afrikaanse continent

USMCA: diepe kloof betalingspraktijken Noord en Zuid

Persbericht

04 aug 2021

Amsterdam, 4 augustus 2021 - Grote verschillen tussen landen in overheidsaanpak coronacrisis - bedrijven Mexico veel optimistischer dan in Canada - wanbetalingen bij bijna helft bedrijven VS

Helft verkopen op krediet in Azië wordt te laat betaald

Persbericht

16 jun 2021

Amsterdam, 16 juni 2021 - Druk in bedrijfsleven is hoog en blijft toenemen - blijvende onzekerheid in Aziatische markten door opleving coronavirus - vooruitzichten op langere termijn positief

Brexit verstoort handel VK-EU

Atradius nieuws

11 jun 2021

Amsterdam, 11 juni 2021 - Handel tussen VK en EU twee keer harder gedaald dan handel VK met rest van de wereld – 22 procent minder handel met Nederland

Meer wanbetalingen traditionele Chinese sectoren

Persbericht

10 jun 2021

Amsterdam, 10 juni 2021 - China verlegt focus naar hightech en aandacht voor klimaat - slechtere financieringsvoorwaarden voor 'oude industrie' - toenemende concurrentie door nieuwe Chinese spelers

Klimaatverandering verhoogt landenrisico

Atradius nieuws

04 jun 2021

Amsterdam, 4 juni 2021 - Landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië-Pacific worden het meest getroffen door de economische gevolgen van klimaatverandering

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.