Garanties

Met Atradius Garanties verlicht u uw kredietlijnen bij uw bank, waardoor u deze efficiënter kunt benutten en uw opdrachtgevers beschikken over garanties van een internationaal erkend consortium.

 

 

 

 

 

 

 

Businessman with coffee and tablet

 

 

 

 

 

Garanties zijn een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Binnen haar totale productaanbod biedt Atradius Garanties aan, of u al klant bent van Atradius of niet. De specialisten van Bonding NL staan voor u klaar om uw garantiebehoefte in te vullen.

Wat kan Atradius Garanties voor u betekenen?

Atradius is een internationaal erkende garantieverstrekker met een lokale aanpak. Een team van garantiespecialisten biedt u:

 • Vakkundige invulling van uw garantiebehoefte
 • Snelle afhandeling van uw garantieaanvragen
 • Advies op maat op het gebied van garantieteksten en -vereisten
 • Eenvoudige afgifte voor begunstigden in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en België

Welke voordelen heeft u als u voor Atradius Garanties kiest?

Met Atradius Garanties verlicht u uw kredietlijnen bij uw bank zodat u deze efficiënter kan gebruiken; u verruimt hiermee uw liquiditeitspositie. Tevens biedt u uw opdrachtgever de garantie dat u uw verplichtingen nakomt. De opdrachtgever wordt schadeloos gesteld als u uw verplichtingen niet nakomt.

Onze garantieproducten

Afhankelijk van het gekozen vakgebied biedt Atradius verschillende soorten van garanties aan. Tot onze standaard producten behoren onder andere:

 • Bankverklaring
 • Bereidverklaring/ inschrijvingsgarantie
 • Aanbetalings-/vooruitbetalingsgarantie
 • Leverings-/ uitvoeringsgarantie
 • Onderhoudsgarantie
 • Douanegarantie

Naast bovengenoemde veel voorkomende garanties biedt Atradius ook de volgende soorten garanties:

 • EU-garantie/Productschapsgarantie
 • Milieuverordeningen, grensoverschrijdend afvaltransport (EVOA)
 • Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Zeehavengeld
 • Procesgarantie

 Is dit het juiste product voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op voor verdere informatie over onze garantieproducten. Wij presenteren graag onze op maat gemaakte oplossing gebaseerd op uw behoeften.

Telefoon

+31 (0)20 - 553 20 10
+31 (0)20 - 553 20 18

pijl
Bel mij terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.