Garanties

Garanties vormen een waardevolle aanvulling op uw werkkapitaalfinanciering. Atradius kan deze voor u verstrekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Surety en hoe beschermt dit uw onderneming?

Garanties (bonds) zijn een belangrijk onderdeel van uw business.
 

Een garantie is een overeenkomst die financiële compensatie voorziet aan uw klant - de opdrachtgever en begunstigde van de garantie - als u - de opdrachtnemer - uw contractuele verplichtingen niet nakomt.

Onze garanties zijn een goed alternatief voor bankgaranties en zorgen ervoor dat uw werkkapitaal(financiering) beschikbaar blijft voor het uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonding hoe gaat het in zijn werk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wat kan Atradius Surety voor u betekenen?

Het garanderen van de nakoming van uw verplichtingen.

 • Onze garanties worden breed geaccepteerd dankzij Atradius’ sterke ratings van zowel AM Best als Moody’s.
 • Wij zijn internationaal actief, met Surety vestigingen en expertise in 12 Europese landen, waar lokale afgifte van garanties mogelijk is.
 • Wij streven naar snelle service van hoge kwaliteit, afgestemd op uw individuele behoeften.
 • Wij kunnen maatwerk garantieteksten opstellen en u op dit gebied adviseren, waarbij wij ook uw belangen bewaken.
 • Naast garanties biedt Atradius een grote hoeveelheid aan andere producten en diensten aan via gespecialiseerde afdelingen, waaronder Credit Insurance en Collections.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Onze producten

Ons brede assortiment aan garantieproducten kan u helpen uw contractuele relaties te versterken of de naleving van regelgevende instanties te waarborgen.
 

Dit zijn onze standard garantieproducten:

 • Bereidverklaring/ inschrijvingsgarantie (bid/tender bond)
  • Een bereidverklaring wordt verlangd bij inschrijvingen bij openbare en onderhandse aanbestedingen.
 • Aanbetalings-/vooruitbetalingsgarantie (advance payment bond)
  • Met deze garantie dekt u het risico van een ontvangen aanbetaling of vooruitbetaling af.
 • Leverings-/uitvoeringsgarantie (performance bond)
  • Een van de meest gebruikelijke garanties waarmee u uw opdrachtgever verzekert dat u het aangenomen project tijdig en conform afspraken oplevert.
 • Onderhoudsgarantie (maintenance/warranty bond)
  • Na oplevering van een project kan een onderhoudstermijn worden afgesproken waarvoor een garantie kan worden verlangd.
 • Douanegarantie (customs bond)
  • Douanegaranties dekken uw verplichtingen tegenover de douane af, met betrekking tot bijvoorbeeld opslag en uitgestelde accijnsafdracht.
    

Naast bovengenoemde veel voorkomende garanties biedt Atradius ook de volgende soorten garanties:

 • EU-garantie/Productschapsgarantie.
 • Milieuverordeningen, grensoverschrijdend afvaltransport (EVOA).
 • Huurgarantie (rental bond).


Heeft u een bouwbedrijf dat net een contract heeft getekend voor een nieuw project? En vraagt u vooraf een aanbetaling om uw opstart- of inkoopkosten te dekken? Mogelijk heeft u een aanbetalings-/vooruitbetalingsgarantie (advance payment bond) nodig, die terugbetaling aan de opdrachtgever garandeert als levering of uitvoering niet plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Uw team

Ons werk is gefocust op het voorzien van het hoogste serviceniveau aan onze klanten.

 

Eveline Nauta, Atradius

Eveline Nauta
Country Manager Surety Netherlands

 

Als Country Manager ben ik verantwoordelijk voor de algehele prestatie van de Atradius Surety afdeling in Nederland.  Ik ondersteun en hou toezicht op de dagelijkse activiteiten en ondertussen verzeker ik dat de afdeling voldoet aan het beleid en de richtlijnen zodat de belangen van onze klanten en zakenpartners gewaarborgd worden.

Daarnaast breng ik nieuwe commerciële relaties tot stand met omvangrijke bedrijven en zakenpartners. Ook geef ik deskundig advies over garantie-gerelateerde onderwerpen zowel intern als extern.


 

 

Marc Schaddenhorst, Atradius


Marc Schaddenhorst
Senior Account Manager

 

Mijn rol als Accountmanager bestaat uit het zo goed mogelijk bedienen van een groep relaties op het gebied van garanties. Doel is om uw onderneming passend te faciliteren en gezamenlijke resultaten te bereiken. Als uw accountmanager fungeer ik als direct aanspreekpunt en in nauwe samenwerking bieden we maatwerk-producten en diensten waar u specifiek behoefte aan hebt. Ik kan informatie uit ons brede netwerk van contacten benutten en u inzicht geven in de huidige marktsituaties en vooruitzichten.


 

 

Karin Kops, Atradius


Karin Kops
Senior Administrator

 

Als administrator ondersteun ik de account managers van de Nederlandse Surety afdeling. Ik zorg ervoor dat al onze klanten accounts soepel verlopen. Het verwerken van garantieaanvragen, beantwoorden en doorschakelen van telefonische vragen en mails, factureren, Customer Due Diligence (CDD) checks en andere administratieve verzoeken behoren tot de activiteiten waar ik me mee bezig houd. Ik zorg voor een soepel en vlot administratieproces en daarmee waarborg ik een hoge klanttevredenheid.


 


Dynamicline  
 

Contact

Meer informatie nodig of een garantiefaciliteit aanvragen?
 

Wij helpen u graag persoonlijk verder. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. U kunt ook een terugbelverzoek indienen!

Doet u internationaal zaken en wilt u meer weten over Atradius Surety in andere Europese landen? Bezoek dan onze Group Surety webpagina voor meer informatie. 
 

E-mail

surety.nl@atradius.com
 

Telefoon

+31 (0)20 - 553 23 28

 

 

 

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.