Garanties

Garanties kunnen door een opdrachtgever vereist worden van de opdrachtnemer. Oftewel uw klant kan eisen dat u een garantie verschaft.

Dynamicline

 

Wat is Bonding en hoe beschermt dit uw onderneming

Garanties (bonds) zijn een belangrijk onderdeel van uw business.
 

Een garantie is een overeenkomst die financiële compensatie voorziet aan uw klant, de begunstigde, als u, de opdrachtnemer, uw contractuele verplichtingen niet nakomt.

Onze garanties zijn een goed alternatief voor bankgaranties en houden liquiditeiten beschikbaar ten behoeve van uw werkkapitaal.
 

Bonding hoe gaat het in zijn werk?

Dynamicline

 

Atradius Bonding

Het verzekeren van uw prestaties en ondersteuning van bedrijfsgroei.
 

 • Wij zijn een financieel gezonde organisatie met sterke ratings van zowel AM Best als Moody’s.
 • Wij opereren internationaal en bieden individueel maatwerk. Onze aanwezigheid in 12 Europese landen helpt ons om overeenkomsten aan te gaan naar de behoefte van de klant, zowel lokaal als internationaal.
 • Wij voorzien u van hoogkwalitatieve service, afgestemd op uw individuele behoeften.
 • Wij kunnen u flexibiliteit bieden in garantieteksten en voorwaarden.
 • Wij kunnen snel en gemakkelijk in uw garantiebehoeften voorzien. In de meeste gevallen kunnen wij garanties verstrekken binnen 24 uur.
 • Naast garanties biedt Atradius een grote hoeveelheid andere producten en diensten die worden aangeboden door onze gespecialiseerde kredietverzekering, kredietrisicobeheer en incassodiensten.

Dynamicline

 

Onze producten

Wat uw garantiebehoeftes ook mogen zijn, wij hebben de ervaring en kennis om u te voorzien van garanties die zijn afgestemd op uw behoeften en strategieën. Ons brede assortiment aan garanties kan u helpen uw contractuele relaties te versterken of de naleving van regelgevende instanties te waarborgen.
 

Tot onze standaardproducten behoren onder andere:

 • Bereidverklaring/ inschrijvingsgarantie (bid/tender bond)
  • Een bereidverklaring wordt verlangd bij inschrijvingen bij openbare en onderhandse aanbestedingen.
 • Aanbetalings-/vooruitbetalingsgarantie (advance payment bond)
  • Met deze garantie dekt u het risico van een ontvangen aanbetaling of vooruitbetaling af.
 • Leverings-/uitvoeringsgarantie (performance bond)
  • Een van de meest gebruikelijke garanties waarmee u uw opdrachtgever verzekert dat u het aangenomen project tijdig en conform afspraken oplevert.
 • Onderhoudsgarantie (maintenance/warranty bond)
  • Na oplevering van een project kan een onderhoudstermijn worden afgesproken waarvoor een garantie kan worden verlangd.
 • Douanegarantie
  • Douanegaranties dekken uw verplichtingen tegenover de douane af, met betrekking tot bijvoorbeeld opslag en uitgestelde accijnsafdracht.
    

Naast bovengenoemde veel voorkomende garanties biedt Atradius ook de volgende soorten garanties:

 • EU-garantie/Productschapsgarantie.
 • Milieuverordeningen, grensoverschrijdend afvaltransport (EVOA).
 • Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).


Bent u een bouwbedrijf dat net een contract heeft getekend voor een bouwproject? Mogelijk moet u vooraf een aanbetaling vragen om uw opstart- of aanschafkosten te dekken. In dit geval heeft u aanbetalings-/ vooruitbetalingsgarantie (advance payment bond) nodig, die een terugbetaling aan de projecteigenaar garandeert als levering of uitvoering niet plaatsvindt.

Dynamicline

 

Uw team

Ons werk is gefocust op het voorzien van het hoogste serviceniveau aan onze klanten.

Eveline Nauta, Atradius

Eveline Nauta
Country Manager Bonding NL

Als Country Manager ben ik verantwoordelijk voor de algehele prestatie van de Atradius Bonding afdeling in Nederland.  Ik ondersteun en hou toezicht op de dagelijkse activiteiten en ondertussen verzeker ik dat de afdeling voldoet aan het beleid en de richtlijnen zodat de belangen van onze klanten en zakenpartners gewaarborgd worden.

Daarnaast breng ik nieuwe commerciële relaties tot stand met omvangrijke bedrijven en zakenpartners. Ook geef ik deskundig advies over garantie-gerelateerde onderwerpen zowel intern als extern.


 

Marc Schaddenhorst, Atradius

Marc Schaddenhorst
Senior Account Manager

Mijn rol als Accountmanager bestaat uit het zo goed mogelijk bedienen van een groep relaties op het gebied van garanties. Doel is om uw onderneming passend te faciliteren en gezamenlijke resultaten te bereiken. Als uw accountmanager fungeer ik als direct aanspreekpunt en in nauwe samenwerking bieden we maatwerk-producten en diensten waar u specifiek behoefte aan hebt. Ik kan informatie uit ons brede netwerk van contacten benutten en u inzicht geven in de huidige marktsituaties, procedures en zakelijke kansen.


 

Karin Kops, Atradius

Karin Kops
Senior Administrator

Als Senior Administrator ondersteun ik de Account Managers van de Nederlandse Bonding afdeling. Ik zorg ervoor dat al onze klanten accounts soepel verlopen.

Om een snel vervolg te kunnen geven aan de Bonding activiteiten, is het cruciaal dat wij de juiste documenten ontvangen aangaande uw zaken. Voordat wij samen met u, als een nieuwe klant, een overeenkomst afsluiten, zorg ik ervoor dat wij alle benodigde stukken hebben ontvangen. Daarnaast zorg ik ervoor dat de Customer Due Diligence (CDD) check is uitgevoerd.

Het verwerken van garantieaanvragen, beantwoorden en doorschakelen van telefonische vragen en mails, factureren en andere administratieve verzoeken behoren tot de andere dagelijkse activiteiten waar ik me mee bezig houd.  Ik zorg ervoor dat de afwikkeling van de administratie geen vertraging oploopt en daarmee waarborg ik een hoge klanttevredenheid.


 


Dynamicline  
 

Contact

Meer informatie nodig of een garantiefaciliteit aanvragen?
 

Wij helpen u graag persoonlijk verder. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. U kunt ook een terugbelverzoek indienen!

Doet u internationaal zaken en wilt u meer weten over Atradius Bonding in andere Europese landen? Bezoek dan onze Group Bonding webpagina voor meer informatie. 
 

E-mail

bonding.nl@atradius.com
 

Telefoon

+31 (0)20 - 553 23 28

 

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.