Webinar

Bekijk ons aanbod van webinars, waarin Atradius het gesprek aangaat met professionals om u te inspireren en kennis bij te brengen over de ontwikkelingen in uw vakgebied en credit management

Hoe COVID-19 de wereldhandel voorgoed veranderde

Een verkenning van de kansen, uitdagingen en trends waar bedrijven in 2021 en daarna mee te maken krijgen.

Hoe handelsbetrekkingen de handel beïnvloeden

In 2021 voorspelden de economen van Atradius in de Atradius Economic Outlook een opleving van de wereldeconomie.

Gevolgen van digitalisering voor de handel

Nu de vierde industriële revolutie versnelt en Covid-19 ertoe leidt dat meer bedrijven en individuen gebruikmaken van digitale middelen, gaan we in op de gevolgen van digitalisering voor de handel.

De-globalisering: een nieuwe manier van handel drijven

De Covid-19 pandemie is de grootste crisis van onze generatie. Er is nooit een belangrijker moment geweest om na te denken en vragen te stellen over de manier waarop wij zakendoen.

Trends in Export Webinar 2021

Tijdens Trends in Export 2021 zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen welke inzicht geven in de exportmarkt.

Trends in Export Corona Webinar 2020

Gedurende de coronacrisis is er maandelijks onderzoek gedaan met als doel op continue basis inzicht te krijgen in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export.

Trends in Export Webinar 2020

Tijdens het Trends in Export webinar van 25 maart 2020 werden de resultaten van het jaarlijkse gelijknamige onderzoek besproken.