Products

"1 op de 5 bedrijven betaalt leveranciers te laat vanwege betalingsachterstanden van hun afnemers"

Atradius Betalingsbarometer Nederland

U wilt uw onderneming veilig laten groeien. Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen. Zo heeft u de vrijheid om zaken te doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de risico's.

Kredietverzekering

Accounts Receivable Insurance

Met Atradius Kredietverzekering kunt u met vertrouwen handelen en nieuwe markten of producten verkennen, wetende dat uw bedrijf beschermd is tegen niet betalende klanten.


Kredietverzekering voor MKB

Domino effect of reinsurance | Atradius

Met mkbZeker bent u altijd verzekerd van betaling. Met deze unieke incasso oplossing, speciaal voor MKB bent u verzekerd van betaling van al uw zakelijke klanten!


Global Kredietverzekering

Brooklyn bridge New York

Atradius Global is speciaal ontwikkeld voor multinationals. We zien uw business als één geheel en bieden tegelijkertijd de lokale ondersteuning die past bij uw eigen geografische spreiding.


Zakelijke incassodiensten

Atradius Collections

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.


Garanties

Large scale construction | Atradius

Met een Atradius garantie beschikt uw opdrachtgever over een garantie van een internationaal erkend en financieel gezonde organisatie.


Special Products

International freight movement | Atradius

Een omzetverzekering vervult simpelweg niet altijd de behoeftes van de klant. Atradius Special Products biedt praktische oplossingen op maat.


Dutch State Business

Atradius Modula Export

Atradius Dutch State Business biedt exporteurs een breed scala aan verzekeringen en garanties tegen risico's bij het zakendoen in het buitenland.


Kemiex & Atradius

Printing company | Atradius

Atradius en Kemiex bundelen hun krachten om het eerste online handelsplatform voor Active Pharmaceutical Ingredients (API's) en additieven te introduceren.


Man relaxing in office | Atradius

 

Case Study: Continental Banden Groep B.V.

Lees hoe Atradius deel uitmaakt van het bedrijfsproces van Continental Banden Groep B.V. en risico's minimaliseert. 

Krachtige online hulpmiddelen binnen handbereik

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium is uw credit management tool waarmee u met één druk op de knop uw polis(sen) kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Atradius Insights helpt u uw risico's gemakkelijk in kaart te brengen, uw portefeuilleprestaties te monitoren en nieuwe zakelijke kansen te ontdekken.

Collect@Net

Computer cables | Atradius

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.