Zakelijke incassodiensten

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

 

 

Man and woman reading document | Atradius

 

 

Atradius Collections beschikt over een team van ervaren incassospecialisten en staat voor u klaar ongeacht of u een kredietverzekering bij ons heeft.

Wat kan Atradius Collections betekenen voor uw bedrijf?

Het innen van openstaande vorderingen in het B2B markt segment kan voor veel bedrijven een uitdaging zijn. Onze wereldwijde minnelijke en juridische incassoservice biedt u de mogelijkheid om uw incassoactiviteiten uit te besteden wanneer uw facturen niet tijdig worden betaald.

Met ons professioneel incassoteam weten we de juiste druk uit te oefenen om maximaal resultaat te behalen in de minnelijke fase zonder direct kosten te hoeven maken voor juridische stappen. Een proactieve benadering levert vaak de beste resultaten op. Zo leidt bijvoorbeeld het bewaken van een betalingsregeling, voor een klant met liquiditeitsproblemen, meestal tot volledige betaling van de vordering waarbij de continuïteit van uw zakelijke relaties niet uit het oog verloren wordt.

Het Atradius Collections netwerk is de meest geïntegreerde IT infrastructuur in de incassobranche. Wij bieden wereldwijd bereik aan als efficiënte ondersteuning van uw lokale incasso activiteiten.

Wat is de werkwijze van Atradius Collections?

Atradius incasso proces

 

 

 

Collections (Image)

 

 

 

Het Atradius Collections incassoproces begint op het moment dat u ons op de hoogte brengt dat facturen niet tijdig zijn betaald. Namens u treedt een specialist van Atradius Collections, die het dichtst bij de regio van uw klant werkzaam is, in de lokale taal in contact met uw debiteur. In nauw overleg met u onderhandelen we en maken we afspraken met uw debiteur om te komen tot een snelle en effectieve oplossing voor het innen van de vordering.

Wij zijn transparant en daarom wordt alle communicatie met u gedeeld. De beste resultaten voor uw bedrijf worden behaald door samen slimmer te werken en kennis en informatie te delen.

Wanneer u een Atradius kredietverzekering heeft, dan kunt u uw incassoportefeuille beheren via uw Serv@Net account. Heeft u geen kredietverzekering, dan kunt u gebruik maken van onze incassodiensten via ons online systeem Collect@Net.

Is dit het juiste product voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op voor verdere informatie over onze incassodienstverlening. Wij presenteren graag onze op maat gemaakte oplossing gebaseerd op uw behoeften.

 

Incassozaken online regelen

 

 

 

Agora platform 3steps (Dutch)

 

 

 

De allereerste online e-commerce incasso platform is nu voor u beschikbaar.
Gebruik ons online platform Agora. Upload uw onbetaalde facturen, monitor het incassoproces online en ontvang uw geld zodra de vordering is geïncasseerd.

Agora maakt het mogelijk om:

  •     Een aanbod te ontvangen
  •     Vorderingen over te dragen
  •     24/7 het incassoproces te monitoren


Meer over Atradius Collections

De Atradius Collections website geeft u aanvullende informatie over de werkzaamheden van het incassoteam. Tevens biedt het u toegang tot klantreferenties, periodieke publicaties, tips en voorbeelden van debiteurenbeheer.
 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.