Publicaties

Economische Update augustus 2017

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

01 aug 2017

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren | Atradius Nederland

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Industry Performance Cloud

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Mexico: meer dan de muur

  Economisch Onderzoek

  • Argentinië,
  • Australië,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  15 aug 2017

  De meest veelbelovende sectoren voor commerciële investeringen in Mexico zijn de energiesector, milieutechnologie, openbaar vervoer, bouw en publieke werken en automotive.

  China’s rebalancing hits trading partners substantially

  Economisch Onderzoek

  • Chili,
  • China,
  • Algemene economie

  08 aug 2017

  China is rebalancing its economy away from exports and investments towards consumption. This is weighing on GDP growth of its trading partners.

  Landenrapport Algerije 2017

  Landenrapport

  • Algerije
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  03 aug 2017

  De bbp-groei zal naar verwachting vertragen tot 1,5% in 2017 en 1,7% in 2018, doordat de inkomsten uit de olie- en gasexport sinds 2014 met bijna 50% zijn gedaald.

  Landenrapport Egypte 2017

  Landenrapport

  • Egypte
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  03 aug 2017

  De economische problemen in Egypte stapelden zich op in 2015 en 2016, met een zeer hoog begrotingstekort van circa 11%, een laag niveau van deviezenreserves.

  Landenrapport Marokko 2017

  Landenrapport

  • Marokko
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  03 aug 2017

  Verwacht wordt dat de economische groei in 2017 zal versnellen tot 4%, na een bescheiden stijging van 1,4 % in 2016, voornamelijk als gevolg van de droogte die de landbouwsector schade toebracht.

  Landenrapport Saoedi-Arabië 2017

  Landenrapport

  • Saoedi-Arabië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  03 aug 2017

  De economische groei zal naar verwachting met 0,5% krimpen in 2017, als gevolg van een streng begrotingsbeleid, teruglopende investeringen en een vermindering van de olieproductie.

  Landenrapport Tunesië 2017

  Landenrapport

  • Tunesië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  03 aug 2017

  In 2017 wordt een bescheiden bbp-groei verwacht van 1,5% nu de industriële en toeristische sector opnieuw groei laten zien, het vertrouwen bij investeerders is toegenomen.

  Landenrapport Verenigde Arabische Emiraten 2017

  Landenrapport

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  03 aug 2017

  De VAE hebben de wereldwijde ineenstorting van de olieprijzen vrij goed doorstaan dankzij de toenemende diversifiëring van de economie, en een stabiele politieke omgeving.

  Economische Update augustus 2017

  Economisch onderzoek

  • Algerije,
  • Angola,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  01 aug 2017

  De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

  Market Monitor Chemie - China 2017

  Market Monitor

  • China
  • Chemie/Farmacie

  20 jul 2017

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.