Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

 • Colombia,
 • ,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Industry Performance Cloud

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Bouw België 2018

  Market Monitor

  • België
  • Bouw

  13 feb 2018

  Voor de toegevoegde waarde werd een recordgroei van 3,1% geboekt, terwijl voor 2018 een groei van 1,3% wordt verwacht.

  Market Monitor Bouw Frankrijk 2018

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Bouw

  13 feb 2018

  Verwacht wordt dat de bouwactiviteiten in 2018 vertragen tot 2,4%, doordat het effect van de belastingvrijstellingen uitgewerkt zal raken.

  Market Monitor Bouw Italië 2018

  Market Monitor

  • Italië
  • Bouw

  13 feb 2018

  In 2018 houdt het bescheiden herstel van de bouwinvesteringen naar verwachting aan (+1,5%); alle deelsectoren hebben positieve verwachtingen.

  Market Monitor Bouw Verenigd Koninkrijk 2018

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Bouw

  13 feb 2018

  Naar verwachting zal de woningbouw in 2018 groeien, als gevolg van de aankondiging van bijkomende steunmaatregelen door de overheid, goed voor GBP 15,3 miljard over de komende vijf jaar.

  Market Monitor Bouw Roemenië 2018

  Market Monitor

  • Roemenië
  • Bouw

  13 feb 2018

  Voor 2018 verwacht men geen sterke stijging van het aantal insolventies in deze sector.

  Market Monitor Bouw Spanje 2018

  Market Monitor

  • Spanje
  • Bouw

  13 feb 2018

  Verwacht wordt dat de betalingsachterstand in de bouwsector zal afvlakken in de eerste helft van 2018.

  Market Monitor Bouw Verenigde Staten 2018

  Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Bouw

  13 feb 2018

  In 2018 zou het aantal gestarte bouwprojecten met ongeveer 5% moeten stijgen, waarbij de commerciële bouwsector het pad zou moeten effenen met een groei van minstens 10%.

  Market Monitor Bouw Australië 2018

  Market Monitor

  • Australië
  • Bouw

  13 feb 2018

  Verwacht wordt dat de groei van de woningbouw afvlakt of licht krimpt in 2018, doordat geldschieters de voorwaarden voor leners verscherpen, vooral voor investeerders.

  Market Monitor Bouw Hongarije 2018

  Market Monitor

  • Hongarije
  • Bouw

  13 feb 2018

  In 2017 steeg het aantal wanbetalingen en voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht, doordat veel kleine bedrijven financieel zwak staan en met lage contractprijzen en stijgende loonkosten kampen.

  Market Monitor Bouw Mexico 2018

  Market Monitor

  • Mexico
  • Bouw

  13 feb 2018

  Wegens de zwakke vraag verwacht men voor 2018 een stijging van het aantal wanbetalingen.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.