Publicaties

Economische Update augustus 2017

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

01 aug 2017

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren | Atradius Nederland

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Industry Performance Cloud

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Payment Practices Barometer Asia Pacific 2017

  Betalingsbarometer

  • Australië,
  • China,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  After a minor decrease from 45.0% in 2015 to 44.3% in 2016, the percentage of overdue B2B invoices in Asia Pacific increased again this year to 45.4%.

  Payment Practices Barometer Taiwan 2017

  Betalingsbarometer

  • Taiwan
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  The proportion of domestic and foreign past due B2B invoices in Taiwan (domestic: 42.7%; foreign: 47.2%) is almost in line with the regional averages.

  Payment Practices Barometer China 2017

  Betalingsbarometer

  • China
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  China’s proportion of domestic and foreign past due B2B invoices is almost in line with the regional average and has increased compared to last year.

  Payment Practices Barometer Hong Kong 2017

  Betalingsbarometer

  • Hong Kong
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  The proportion of domestic and foreign past due B2B invoices in Hong Kong (domestic: 50.0%; foreign: 50.3%) is higher than that recorded at regional level.

  Payment Practices Barometer India 2017

  Landenrapport

  • India
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  With an average of 53.4%, India had the highest proportion of domestic and foreign past due B2B invoices of all the Asia Pacific countries surveyed.

  Payment Practices Barometer Australia 2017

  Betalingsbarometer

  • Australië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  The percentage of Australian respondents reporting domestic and foreign late payments in 2017 (88.1%) has increased compared to last year (84.0%).

  Payment Practices Barometer Indonesia 2017

  Betalingsbarometer

  • Indonesië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  In 2017, Indonesian respondents reported an increased percentage of domestic and foreign overdue B2B invoices (domestic: 45.1% and foreign: 41.2%).

  Payment Practices Barometer Japan 2017

  Betalingsbarometer

  • Japan
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  The total value of B2B sales on credit in Japan increased this year to 53.7%. Of the Asia Pacific countries surveyed, Japan was the most credit-friendly.

  Payment Practices Barometer Singapore 2017

  Betalingsbarometer

  • Singapore
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 okt 2017

  Late payments from domestic and foreign B2B customers were reported more frequently by respondents in Singapore than by their peers in Asia Pacific.

  CEE Country Report Bulgaria 2017

  Landenrapport

  • Bulgarije
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  10 okt 2017

  GDP is forecast to increase by more than 3% in 2017 and 2018, as household spending is spurred by low interest rates and an improving labour market.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.