Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

 • Colombia,
 • ,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Industry Performance Cloud

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Landenrapport Argentinië 2018

  Landenrapport

  • Argentinië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 apr 2018

  De economie kende een heropleving in 2017 en de gevorderde structurele hervormingen zouden voor een snellere en fundamentelere groei moeten zorgen in 2018 en 2019.

  Landenrapport Brazilië 2018

  Landenrapport

  • Brazilië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 apr 2018

  In 2018 en 2019 zal de bbp-groei naar verwachting jaarlijks toenemen met meer dan 2,5%.

  Landenrapport Chili 2018

  Landenrapport

  • Chili
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 apr 2018

  De economie van Chili blijft afhankelijk van de export van koper (goed voor meer dan 40% van de exportinkomsten en 10% van het bbp) en de daaraan verbonden vraag van China.

  Landenrapport Colombia 2018

  Landenrapport

  • Colombia
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  17 apr 2018

  De particuliere consumptie, investeringen en industriële productie nemen weer toe en het bbp zal naar verwachting met 2,5% groeien in 2018.

  Market Monitor Consumptiegoederen Italië 2018

  Market Monitor

  • Italië
  • Duurzame consumptiegoederen

  04 apr 2018

  De winstmarges van retailers zouden in 2018 onder druk blijven staan, na een dalende trend in 2017.

  Market Monitor Consumptiegoederen Spanje 2018

  Market Monitor

  • Spanje
  • Duurzame consumptiegoederen

  04 apr 2018

  De winstmarges voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen bleven over het algemeen stabiel in 2017 en zouden dat ook in 2018 blijven.

  Market Monitor Consumptiegoederen Australië 2018

  Market Monitor

  • Australië
  • Duurzame consumptiegoederen

  04 apr 2018

  In 2018 zou de tragere groei van de particuliere consumptie gevolgen hebben voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen.

  Market Monitor Consumptiegoederen India 2018

  Market Monitor

  • India
  • Duurzame consumptiegoederen

  04 apr 2018

  Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen. Het betalingsgedrag in dit segment is over het algemeen bevredigend.

  Market Monitor Consumptiegoederen Polen 2018

  Market Monitor

  • Polen
  • Duurzame consumptiegoederen

  04 apr 2018

  Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen, maar zijn sterk afhankelijk van het soort goederen - van 30 dagen voor elektronica en kleine toestellen tot 180 dagen voor grote apparaten.

  Market Monitor Consumptiegoederen Indonesië 2018

  Market Monitor

  • Indonesië
  • Duurzame consumptiegoederen

  04 apr 2018

  De winstmarges van detailhandelaars krompen in 2017, maar zouden stabiel blijven in 2018.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.