Publicaties

Economische Update november 2017

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

01 nov 2017

Mentoring | Atradius

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren | Atradius Nederland

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Industry Performance Cloud

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Voeding VK 2017

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Voeding

  12 dec 2017

  Hoewel de Britse vraag en omzet op het vlak van voeding solide bleven in 2017, namen de uitdagingen voor de sector toe, wegens zijn grote afhankelijkheid van de import.

  Market Monitor Voeding Brazilië 2017

  Market Monitor

  • Brazilië
  • Voeding

  12 dec 2017

  De vooruitzichten voor 2018 zien er goed uit voor de Braziliaanse voedingsindustrie, dankzij het verdere economische herstel en de solide vraag vanuit China, de grootste exportmarkt voor Brazilië

  Market Monitor Voeding Frankrijk 2017

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Voeding

  12 dec 2017

  Volgens de Nationale Vereniging van Voedingssectoren (ANIA) boekte de Franse voedingssector in 2016 een omzet van 172 miljard euro, 1,1% meer dan het jaar ervoor.

  Market Monitor Voeding Nederland 2017

  Market Monitor

  • Nederland
  • Voeding

  12 dec 2017

  In 2016 bedroeg de Nederlandse voedingsconsumptie 57,1 miljard euro, goed voor bijna 10% van het Bruto Binnenlands Product.

  Market Monitor Voeding Duitsland 2017

  Market Monitor

  • Duitsland
  • Voeding

  12 dec 2017

  Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2017 met 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar , tot 87,2 miljard euro.

  Market Monitor Voeding Italië 2017

  Market Monitor

  • Italië
  • Voeding

  12 dec 2017

  Met ongeveer 385.000 werknemers, een totale omzet van ruim EUR 135 miljard in 2016 en solide exportprestaties is de voedingsindustrie een van de belangrijkste bedrijfstakken in Italië.

  Market Monitor Voeding Hongarije 2017

  Market Monitor

  • Hongarije
  • Voeding

  12 dec 2017

  De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is een van de belangrijkste bedrijfstakken in Hongarije. Het is de op een na grootste werkgever en de op twee na grootste producent in de maakindustrie.

  Market Monitor Voeding Ierland 2017

  Market Monitor

  • Ierland
  • Voeding

  12 dec 2017

  De agrivoedings- en drankensector is goed voor 7,6% van de Ierse economie, 10,7% van de export en 8,4% van de totale werkgelegenheid.

  Market Monitor Voeding Portugal 2017

  Market Monitor

  • Portugal
  • Voeding

  12 dec 2017

  De Portugese voedingsmiddelen- en drankenindustrie zal naar verwachting met 2,5% groeien in 2017 en met 1,4% in 2018.

  Market Monitor Voeding Spanje 2017

  Market Monitor

  • Spanje
  • Voeding

  12 dec 2017

  De agri-voedingssector, goed voor ongeveer 9% van de nationale economie en 2,4 miljoen werknemers, is een van de belangrijkste sectoren van Spanje.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.