Publicaties

Economische Update december 2016

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

01 dec 2016

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren | Atradius Nederland

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

De zeven meest veelbelovende markten voor 2017

Economisch Onderzoek

 • Bulgarije,
 • Chili,
 • Algemene economie

12 jan 2017

Atradius selecteert de zeven meest veelbelovende markten voor zakelijke kansen in 2017 op basis van hun eerdere sterke prestaties en de verwachte verbetering in 2017.

US developments put emerging markets on alert

Economisch Onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Algemene economie

15 dec 2016

Developments in the US related to the election of Donald Trump and its expected effect on the US monetary policy path and international trade introduce significant uncertainty for EMEs in 2017.

Market Monitor Voeding België 2016

Market Monitor

 • België
 • Voeding

02 dec 2016

In 2016 bleef de algemene vraag in de Belgische voedingsindustrie positief, vooral dankzij de toegenomen export. In 2017 zou de sector opnieuw moeten groeien.

Market Monitor Voeding Duitsland 2016

Market Monitor

 • Duitsland
 • Voeding

02 dec 2016

Terwijl de binnenlandse verkoop (EUR 55,8 miljard) afvlakte, liet de exportverkoop een stijging van 2,6% zien, tot EUR 26,7 miljoen. De reële omzet (binnenlands en export) steeg met 2,2%.

Market Monitor voeding Nederland 2016

Market Monitor

 • Nederland
 • Voeding

02 dec 2016

Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouw- en voedingsproducten ter wereld.

Market Monitor Voeding Verenigde Staten 2016

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Voeding

02 dec 2016

De voedingsmiddelen- en drankensector is een van de grootste werkgevers in de VS, goed voor meer dan 1,4 miljoen banen. De Amerikaanse voedingmiddelenindustrie telt ongeveer 21.000 bedrijven.

Market Monitor Voeding Frankrijk 2016

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Voeding

02 dec 2016

De export, die van groot belang is voor de Franse voedingssector (vooral het segment wijn, champagne en sterke dranken), droeg positief bij aan de Franse handelsbalans.

Market Monitor Voeding Ierland 2016

Market Monitor

 • Ierland
 • Voeding

02 dec 2016

De Ierse voedingsexport was in 2015 goed voor EUR 10,8 miljard en zou tegen 2020 verder moeten groeien tot EUR 12 miljard.

Market Monitor Voeding Polen 2016

Market Monitor

 • Polen
 • Voeding

02 dec 2016

Poolse voedingsproducenten profiteerden van een solide binnenlandse vraag en een toegenomen export.

Market Monitor Voeding Denemarken 2016

Market Monitor

 • Denemarken
 • Voeding

02 dec 2016

Grote Deense voedingsbedrijven zijn over het algemeen wereldwijd actief en doen het goed, terwijl kleinere spelers de binnenlandse markt beleveren en/of naar nabijgelegen markten exporteren.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.