Publicaties

Economische Update augustus 2016

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Algerije,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

01 aug 2016

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren | Atradius Nederland

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Filter...

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

Market Monitor Food Belgium 2016

Market Monitor

 • België
 • Voeding

02 dec 2016

The demand situation is benign, but food businesses continue to suffer from margin pressure due to high labour and energy costs and stiff competition.

Market Monitor Food Germany 2016

Market Monitor

 • Duitsland
 • Voeding

02 dec 2016

While German food exports continue to increase, domestic market conditions have become increasingly difficult. Overcapacity is an issue in some segments.

Market Monitor Food Netherlands 2016

Market Monitor

 • Nederland
 • Voeding

02 dec 2016

Smaller food retailer and wholesalers margins remain under pressure and are expected to lose further market share, while customer behaviour is changing.

Market Monitor Food USA 2016

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Voeding

02 dec 2016

The current trend of merger and acquisition towards a subsequent consolidation in the US food market is expected to accelerate in the coming years.

Market Monitor Food France 2016

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Voeding

02 dec 2016

Exports are of major importance for the French food sector (especially for the beverages segment), positively contributing to the French trade balance.

Market Monitor Food Ireland 2016

Market Monitor

 • Ierland
 • Voeding

02 dec 2016

Sector risks have increased after the Brexit decision, and exporters to the UK have already suffered shrinking margins due to currency volatility.

Market Monitor Food Poland 2016

Market Monitor

 • Polen
 • Voeding

02 dec 2016

Business failures in the Polish food retail segment have increased in 2016, as mainly smaller players suffer from fierce competition and low margins.

Market Monitor Food Denmark 2016

Market Monitor

 • Denemarken
 • Voeding

02 dec 2016

Large food businesses are active globally and performing well, while smaller producers and wholesalers generally face tough competition and low margins.

Market Monitor Food Hungary 2016

Market Monitor

 • Hongarije
 • Voeding

02 dec 2016

Gearing of food businesses is generally high, and can be a significant risk for companies with weak profitability and focus on the domestic market.

Market Monitor Food Italy 2016

Market Monitor

 • Italië
 • Voeding

02 dec 2016

The outlook for food exports remains positive, with further demand growth from overseas expected, due to the strong reputation of “Made in Italy”.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.