Publicaties

In de publicaties van Atradius geven wij u onze visie op de economische situatie in meer dan 40 landen en de handelsvooruitzichten voor belangrijke sectoren.

Filter:

Uitgelichte publicatie
Czech GDP growth expected to accelerate in 2022

Contingent on pandemic containment, GDP of the Czech Republic is forecast to grow by 4.5% in 2022


Landenrapport

  • Tsjechië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

Vooruitzichten prestaties sectoren

Een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van kernsectoren in belangrijke markten

Industry Performance Forecast Weather Icon

Artikelen

Diverse rapporten en documenten die inzicht geven in een reeks onderwerpen met betrekking tot handel en export. Deze lopen uiteen van onze wereldrisicokaart tot praktische tips.

Trading Briefs | Atradius

Wereldrisicokaart

De wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld en wordt ieder kwartaal bijgewerkt door de afdeling Economisch Onderzoek van Atradius

Risk map | Atradius

Landenrapport

Rapporten over de politieke stabiliteit, economische prestaties en vooruitzichten gebaseerd op de bbp-groei, export, investeringen en consumptie-indicatoren

Country Report Teaser Image

Economisch Onderzoek

Economische ontwikkelingen en trends in faillissementen in ontwikkelde en opkomende markten, inclusief inzichten van onze hoofdeconoom

Economic Research Teaser Image - Local

Market Monitor

Rapporten over de prestaties van belangrijke sectoren in afzonderlijke markten toegespitst op kredietrisico, bedrijfsontwikkeling en financiële omstandigheden

Hard Hat | Atradius

Betalingsbarometer

Een jaarlijks overzicht van zakelijke betalingspraktijken en betalingsgedrag uit onderzoek in meer dan 30 landen over de hele wereld

Payment Practice Barometer Teaser

Debt Collection Handbook

Het jaarlijkse Internationaal Incassohandboek en de Global Collections Review met informatie over zakelijk incassogedrag

Debt Collection handbook
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.