Publicaties

In de publicaties van Atradius geven wij u onze visie op de economische situatie in meer dan 40 landen en de handelsvooruitzichten voor belangrijke sectoren.

Filter:

Uitgelichte publicatie
Electronics/ICT Industry Trends June 2024

Electronics/ICT will be one of the fastest growing sectors globally in 2024-2025


Market Monitor

  • Frankrijk,
  • Duitsland,
  • Electronica/ICT

Vooruitzichten prestaties sectoren

Een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van kernsectoren in belangrijke markten

Industry Performance Forecast Weather Icon

Artikelen

Diverse rapporten en documenten die inzicht geven in een reeks onderwerpen met betrekking tot handel en export. Deze lopen uiteen van onze wereldrisicokaart tot praktische tips.

Trading Briefs | Atradius

Wereldrisicokaart

De wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld en wordt ieder kwartaal bijgewerkt door de afdeling Economisch Onderzoek van Atradius

Risk map, Country Risk, Country credit ratings | Atradius

Landenrapport

Rapporten over de politieke stabiliteit, economische prestaties en vooruitzichten gebaseerd op de bbp-groei, export, investeringen en consumptie-indicatoren

Country Report Teaser Image

Economisch Onderzoek

Economische ontwikkelingen en trends in faillissementen in ontwikkelde en opkomende markten, inclusief inzichten van onze hoofdeconoom

Economic Research Teaser Image - Local

Market Monitor

Rapporten over de prestaties van belangrijke sectoren in afzonderlijke markten toegespitst op kredietrisico, bedrijfsontwikkeling en financiële omstandigheden

Hard Hat | Atradius

Betalingsbarometer

Een jaarlijks overzicht van zakelijke betalingspraktijken en betalingsgedrag uit onderzoek in meer dan 30 landen over de hele wereld

Payment Practice Barometer Teaser

Debt Collection Handbook

Het jaarlijkse Internationaal Incassohandboek en de Global Collections Review met informatie over zakelijk incassogedrag

Debt Collection handbook
Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.