Phishing en fraude

Actuele fraude: Factuur fraude
Momenteel worden er frauduleuze e-mails verstuurd, hierbij wordt er door (cyber)criminelen gebruik gemaakt van onze naam en ons logo. Wij zijn op geen enkele manier verbonden aan deze e-mails en hebben stappen ondernomen om het misbruik te melden en zo mogelijk te stoppen.

Als u het vermoeden heeft dat u een mogelijk frauduleuze email heeft ontvangen ga dan het volgende na:
Wie is de verzender van de e-mail? Al onze communicatie is afkomstig van ons email domein @atradius.com. Is de email afkomstig van een ander domein en de verzender doet zich voor als Atradius Collections, dan kunt u ervan uitgaan dat de mail niet van ons komt en mogelijk frauduleus is.

Heeft u een mogelijk frauduleuze email ontvangen, dan willen we u vragen om deze door te sturen naar ons client_relations_nl@atradius.com.

Wat is phishing en vishing?

Phishing is een poging die doorgaans per e-mail of via een website wordt gedaan om u te verleiden persoonlijke of financiële informatie vrij te geven, waarbij die poging eruit ziet of hij van een geldige afzender, zoals Atradius, afkomstig is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om uw geboortedatum, login informatie, gegevens over uw bankrekening of credit card, PIN codes, etc. Vishing is net zo’n poging, alleen vindt deze per telefoon plaats.

Hoe kan ik phishing en vishing herkennen?

U moet altijd op uw hoede zijn als u een telefoontje of een bericht krijgt waarin u gevraagd wordt om persoonlijke of financiële informatie of berichten die u verwijzen naar een website waar om deze informatie wordt gevraagd. Vraagt u zichzelf altijd af of dit bericht van een op het oog betrouwbare organisatie wellicht een poging tot oplichting is.

Hoe kan ik mijzelf beschermen?

Wees voorzichtig. Atradius zal nooit ongevraagde e-mailberichten versturen waarin wij onze klanten vragen om hun persoonlijke en beveiligingsgegevens te updaten of te verifiëren. Atradius zal u niet bellen om u te vragen uw informatie te updaten of te verifiëren, in het bijzonder om uw wachtwoord bekend te maken. Uw inloggegevens zijn persoonlijk en moeten nooit met iemand anders worden gedeeld. Wees achterdochtig [op uw hoede?] als u een bericht krijgt met een algemene aanhef als ‘Geachte gewaardeerde klant’; als Atradius contact met u opneemt, zullen wij u altijd met uw naam aanspreken.

Let op waarschuwingen op de website van Atradius. Denk na voordat u ergens op klikt en let extra op bij login schermen. Cyber criminelen kunnen links in e-mailberichten, online advertenties en tweets gebruiken om u naar een valse website te leiden, waar ze uw inloggegevens kunnen stelen. Log alleen in bij uw account als u zeker weet dat u rechtstreeks naar de betreffende site bent gegaan. Controleer de volgende zaken om u te helpen u ervan te verzekeren dat u verbonden bent met een veilige Atradius omgeving:

  • Is het adres van de Atradius website juist gespeld? Criminelen bouwen vaak websites onder een iets andere naam zoals atardius.nl in plaats van atradius.nl
  • (Voor het beveiligde gedeelte van de Atradius website:) begint het adres met https://? De ‘s’ staat voor ‘secure’ waarmee verpersoonlijking en scrambling wordt voorkomen en data wordt gecodeerd. Als u alleen ‘http’ (zonder ‘s’) ziet, dan is de internetverbinding niet beveiligd.
  • (Voor het beveiligde gedeelte van de Atradius website:) controleer dat het beveiligingsymbool (een hangslotje) zichtbaar is op uw scherm. U zou dit slotsymbool moeten zien op iedere pagina die u bezoekt vanaf het moment dat u inlogt totdat u uitlogt.

Zorg ervoor dat de software op uw apparatuur up-to-date is en dat beveiligingssoftware is geïnstalleerd en werkt. In het bijzonder:

  • Zorg ervoor dat uw apparatuur goed beschermd is. Gebruik up-to-date antivirus en anti-malware software en een firewall. Zorg ervoor dat deze iedere keer dat u uw apparatuur inschakelt automatisch geactiveerd worden.
  • Ga regelmatig na of er updates zijn voor uw besturingssysteem en software (Apps, virus scanner, internet browser en browser plug-ins) en installeer deze zodra ze beschikbaar zijn.
  • Installeer geen software (apps, virus scanner, internet browser of browser plug-ins) die van een onbekende bron afkomstig zijn.
  • Zorg ervoor dat uw draadloze verbinding beveiligd is.
  • Controleer of uw plug-ins up-to-date zijn en alleen afkomstig zijn van sites die u vertrouwt (extra functies voor computerprogramma’s. Voorbeelden zijn Adobe Reader, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Java).

Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik met een phising of vishing poging te maken heb?

Het belangrijkst is dat u een verdacht verzoek nooit beantwoordt met uw persoonlijke of financiële informatie.

Vul geen formulieren of inlogschermen in waar vanuit dergelijke verzoeken naartoe gelinkt wordt.

Neem contact op met Atradius via uw gebruikelijke contactpersoon om de phishing poging te rapporteren. Wees daarbij voorzichtig om op geen enkele manier contact op te nemen via de suggesties die worden gedaan in het verdachte mailtje. Beantwoord deze mail dus niet en klik niet op de links die erin staan. Wees ook voorzichtig met telefonisch contact met ons op te nemen na een vermoede vishing poging – wacht een aantal minuten voordat u Atradius belt, gezien de fraudeur wellicht de lijn open gehouden heeft.

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.