Pharmaceuticals Industry Trends January 2024

Market Monitor

 • Australië,
 • België,
 • Brazilië,
 • Canada,
 • China,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • India,
 • Indonesië,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Singapore,
 • Slowakije,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Thailand,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Chemie/Farmacie

16 jan 2024

Global output and sales growth pick up in 2024

Global pharmaceuticals output growth slowed to just 0.5% in 2023 - after a whopping 17.3% increase in 2021 and 6.8% in 2022. This spike was driven by the massive production of Covid vaccinations. In 2024, we expect global output and sales to increase by 4.6% and 5.1% respectively, mainly driven by the Asia Pacific region. Vaccine production will continue to support growth, although at a lower level than in previous years.

Producers of speciality products, medicines for chronic conditions and generic drugs will find opportunities for growth among ageing populations. Producers of medication for weight-loss are facing growth predictions of more than USD 75 billion by 2030. Improving access to healthcare within emerging markets will also support pharmaceuticals’ output and sales.

Potential constraints ahead

High inflation and interest rates have been impacting household spending power, leading to lower demand for products such as over-the counter medicines. The need to reduce fiscal deficits and government debt levels is also likely to affect public healthcare spending. Some markets including the EU, US and UK are imposing new or revised drug pricing regulations in a bid to lower state healthcare costs. This is meeting some resistance from the industry, which argues regulated pricing could impact their ability to invest in R&D.

That said, in general the industry has robust equity, solvency and liquidity. Most pharmaceuticals and biotech businesses are able to enjoy good access to external financing to help sustain high R&D expenditures.

Please download the report below to read more about the sector´s outlook in the Americas, Asia-Pacific and Europe.

 

 

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.