Alle Publicaties

Market Monitor Food Spain 2019

Market Monitor

 • Spanje
 • Voeding

17 dec 2019

A hard Brexit and an escalation of EU-US trade disputes are downside risks for export-dependent food companies in the olives/olive oil and meat segments.

Market Monitor Food Poland 2019

Market Monitor

 • Polen
 • Voeding

17 dec 2019

In the food retail sector smaller and independent businesses are struggling to remain profitable due to fierce competition and high price pressure.

Market Monitor Food Mexico 2019

Market Monitor

 • Mexico
 • Voeding

17 dec 2019

Food sales growth continues, and the economic impact of the USMCA agreement on consumers and food supply chains is expected to be relatively small.

Market Monitor Food Ireland 2019

Market Monitor

 • Ierland
 • Voeding

17 dec 2019

Despite efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain a hard Brexit remains a major threat, potentially leading to more insolvencies.

Market Monitor Food Belgium 2019

Market Monitor

 • België
 • Voeding

17 dec 2019

In the Belgian food retail segment a comprehensive price war cannot be ruled out for the future, potentially forcing many businesses out of the market.

Market Monitor Food Australia 2019

Market Monitor

 • Australië
 • Voeding

17 dec 2019

The ongoing drought has put additional pressure on margins industrywide due to higher input costs, and many businesses are struggling to break-even.

Market Monitor Voeding Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Voeding

17 dec 2019

Grotere spelers blijven de toeleveringsketen onder druk zetten wat de prijzen en betalingsvoorwaarden betreft.

Market Monitor Voeding Nederland 2019

Market Monitor

 • Nederland
 • Voeding

17 dec 2019

Terwijl de Nederlandse voedingsindustrie blijft groeien, wordt verwacht dat de groei van de toegevoegde waarde in 2020 zal vertragen, maar de winstgevendheid blijft over het algemeen hoog.

Market Monitor Voeding Italië 2019

Market Monitor

 • Italië
 • Voeding

17 dec 2019

Het lopende concentratieproces op de binnenlandse markt zal kleine detailhandelaren met een slechte capaciteit om cashflow te genereren steeds meer onder druk zetten.

Market Monitor Voeding Duitsland 2019

Market Monitor

 • Duitsland
 • Voeding

17 dec 2019

Verwacht wordt dat het aantal faillissementen in 2020 met ongeveer 1%-2% zal toenemen, vooral in het segment van het vlees en de subsectoren dranken en groenten en fruit.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.