Alle Publicaties

Argentina: clock is ticking 100 days after elections

Economisch Onderzoek

 • Argentinië
 • Algemene economie

11 feb 2020

The herculean task of restructuring Argentina's debt is underway but the risk of a disorderly default remains high.

Veelbelovende opkomende markten 2020

Economisch Onderzoek

 • Brazilië,
 • Colombia,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

10 feb 2020

Despite increasing clouds on the horizon, there remain several bright spots for export opportunities in emerging markets.

Landenrapport Noord-Amerika USA 2020

Landenrapport

 • Verenigde Staten
 • Algemene economie

06 feb 2020

De economische groei in de VS begon vorig jaar te vertragen, met een verwachte groei van het BBP van 2,3% in 2019 en 1,7% in 2020.

Landenrapport Noord-Amerika Mexico 2020

Landenrapport

 • Mexico
 • Algemene economie

06 feb 2020

Andrés Manuel López Obrador van de linkse Morena-partij regeert met een sterk politiek mandaat, aangezien een door Morena geleide coalitie een meerderheid heeft in beide kamers van het Congres.

Landenrapport Noord-Amerika Canada 2020

Landenrapport

 • Canada
 • Algemene economie

06 feb 2020

Net als in 2019 zal de groei van het Canadese BBP in 2020 naar verwachting onder de langetermijntrend blijven als gevolg van een trage binnenlandse vraag en een lagere exportgroei.

Market Monitor Food Spain 2019

Market Monitor

 • Spanje
 • Voeding

17 dec 2019

A hard Brexit and an escalation of EU-US trade disputes are downside risks for export-dependent food companies in the olives/olive oil and meat segments.

Market Monitor Food Poland 2019

Market Monitor

 • Polen
 • Voeding

17 dec 2019

In the food retail sector smaller and independent businesses are struggling to remain profitable due to fierce competition and high price pressure.

Market Monitor Food Mexico 2019

Market Monitor

 • Mexico
 • Voeding

17 dec 2019

Food sales growth continues, and the economic impact of the USMCA agreement on consumers and food supply chains is expected to be relatively small.

Market Monitor Food Ireland 2019

Market Monitor

 • Ierland
 • Voeding

17 dec 2019

Despite efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain a hard Brexit remains a major threat, potentially leading to more insolvencies.

Market Monitor Food Belgium 2019

Market Monitor

 • België
 • Voeding

17 dec 2019

In the Belgian food retail segment a comprehensive price war cannot be ruled out for the future, potentially forcing many businesses out of the market.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.