Alle Publicaties

Promising emerging markets for 2019

Economisch Onderzoek

 • Bulgarije,
 • Indonesië,
 • Algemene economie

14 feb 2019

Despite increasing clouds on the horizon, there remain several bright spots for export opportunities in emerging markets.

Landenrapport Mexico 2019

Landenrapport

 • Mexico
 • Algemene economie

07 feb 2019

Mexico’s afhankelijkheid van olie-inkomsten is afgenomen, maar is nog steeds aanzienlijk (7% van de export van goederen, 8% van het bbp en 20% van de overheidsinkomsten).

Landenrapport Verenigde Staten 2019

Landenrapport

 • Verenigde Staten
 • Algemene economie

07 feb 2019

De Amerikaanse economische groei was breed-gedragen in 2018, met particuliere consumptie als belangrijkste drijfveer, terwijl de werkloosheid in 2018 daalde tot nog geen 4%.

Landenrapport Canada 2019

Landenrapport

 • Canada
 • Algemene economie

07 feb 2019

In 2019 zet het bbp volgens de voorspellingen een groeicijfer neer van minder dan 2% doordat de export, de consumptie van huishoudens en investeringsgroei een terugval kennen.

Market Monitor Voeding Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Voeding

19 dec 2018

Als gevolg hiervan blijven de inputkosten voor Britse voedingsbedrijven hoog, terwijl de kans om prijsstijgingen door te berekenen aan de retailers beperkt is.

Market Monitor Voeding Frankrijk 2018

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Voeding

19 dec 2018

De voedingssector is een belangrijke tak binnen de Franse economie, die volgens de National Association of Food Industries (ANIA) in 2017 een omzet van 180 miljard euro heeft gegenereerd.

Market Monitor Voeding Denemarken 2018

Market Monitor

 • Denemarken
 • Voeding

19 dec 2018

De Deense agro-industriële sector neemt bijna 25% van de Deense export van grondstoffen voor zijn rekening en meer dan twee derde van de Deense voedselproductie is bestemd voor de export.

Market Monitor Voeding Ierland 2018

Market Monitor

 • Ierland
 • Voeding

19 dec 2018

De agrivoedings- en drankensector is goed voor ongeveer 8% van de Ierse economie, meer dan 10% van de export en ongeveer 8% van de totale werkgelegenheid.

Market Monitor Voeding Nederland 2018

Market Monitor

 • Nederland
 • Voeding

19 dec 2018

De deelsector van de binnenlandse food-retail bleef in 2017 en 2018 groeien en zal naar verwachting meer dan 59 miljard euro bedragen.

Market Monitor Voeding Duitsland 2018

Market Monitor

 • Duitsland
 • Voeding

19 dec 2018

Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2018 met 1,1% ten opzichte van het jaar daarvoor, tot EUR 88,1 miljard.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.