Alle Publicaties

Country report Austria 2018

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

Country report Belgium 2018

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

In 2018 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Country report Denmark 2018

Landenrapport

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Country report Germany 2018

Landenrapport

 • Duitsland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

Economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Country report France 2018

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

With about 55,000 business failures recorded in 2017 the number of insolvencies was still as high as during the start of the credit crisis in 2008.

Country report Ireland 2018

Landenrapport

 • Ierland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

The Irish economy is expected to grow by about 4% in 2018, but remains exposed to ongoing economic uncertainties stemming from the Brexit decision.

Country report Italy 2018

Landenrapport

 • Italië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

Despite a forecast 10% year-on-year decrease in 2018 the number of business insolvencies will still be much higher than the levels registered in 2008.

Country report Spain 2018

Landenrapport

 • Spanje
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

In 2018 and 2019 economic growth is expected to moderate somewhat but to remain robust, with private consumption and investment remaining the key drivers.

Country report Netherlands 2018

Landenrapport

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

A potential downside risk would be another deterioration in house prices, given high levels of mortgage debt and banks’ exposure to the housing market.

Country report Sweden 2018

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

15 mei 2018

A potential downside risk to the economic performance could be the high household debt in case of sharp house price decreases and interest rate increases.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.