Alle Publicaties

Market Monitor Bouw 2017 - België

Market Monitor

 • België
 • Bouw

14 feb 2017

In 2016 zette de Belgische bouwsector zijn trage herstel verder, nadat in 2013 het dieptepunt werd bereikt.

Market Monitor Bouw 2017 - Frankrijk

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Bouw

14 feb 2017

Volgens de vooruitzichten zouden de bouwactiviteiten in 2017 met 3,4% moeten groeien, dankzij een toename van de residentiële en commerciële bouw.

Market Monitor Bouw 2017 - Duitsland

Market Monitor

 • Duitsland
 • Bouw

14 feb 2017

In 2016 zette de Duitse bouwsector zijn solide prestaties van de voorbije jaren voort. De vooruitzichten voor 2017 blijven positief, vooral door de opleving van de woningbouw.

Market Monitor Bouw 2017 - Nederland

Market Monitor

 • Nederland
 • Bouw

14 feb 2017

De woningbouw bleef groeien in 2016 en zou verder moeten groeien in 2017, maar blijft naar verwachting onder het niveau van vóór de crisis.

Market Monitor Bouw 2017 - VK

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Bouw

14 feb 2017

Hoewel men voor 2017 geen grote toename van het aantal faillissementen verwacht, zal het aantal insolventies in de bouwsector hoog blijven.

Market Monitor Bouw 2017 - VS

Market Monitor

 • Italië
 • Bouw

14 feb 2017

In 2017 bleef het Italiaanse bbp een zwakke groei kennen (met 0,7%), na een groei van amper 0,8% in 2016.

Market Monitor Bouw 2017 - VS

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Bouw

14 feb 2017

In 2016 zette de Amerikaanse bouwsector zijn herstel verder, dat in 2012 werd ingezet; de toegevoegde waarde van de sector groeide met 5,3% en voor 2017 wordt een stijging van nog eens 2% verwacht.

Market Monitor Bouw 2017 - Australië

Market Monitor

 • Australië
 • Bouw

14 feb 2017

In 2016 bleef de Australische bouwsector kampen met beperkte investeringen in de mijnbouw en aanverwante projecten.

Market Monitor Bouw 2017 - Verenigde Arabische Emiraten

Market Monitor

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Bouw

14 feb 2017

Na een stijging in 2016 zal het aantal wanbetalingen de komende maanden naar verwachting verder stijgen. Sinds 2016 stijgt ook het aantal faillissementen.

Market Monitor Bouw 2017 - Singapore

Market Monitor

 • Singapore
 • Bouw

14 feb 2017

Voor 2017 verwacht men dat het aantal insolventies in deze sector met zo’n 5% zal stijgen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.