Alle Publicaties

Country report South Africa 2019

Landenrapport

 • Zuid-Afrika
 • Algemene economie

06 aug 2019

Economic reforms are urgent, especially improving the governance in state-owned enterprises, as large contingent liabilities are of great concern.

Private debt could amplify costs of the trade war

Economisch Onderzoek

 • China,
 • Verenigde Staten
 • Algemene economie

30 jul 2019

Private sector debt developments in the US and China probably won’t trigger an economic crisis but could deepen a downturn, possibly triggered by the bilateral trade war.

Market Monitor Chemie Verenigde Staten 2019

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

Als het Chinees-Amerikaanse handelsgeschil zou voortduren of zelfs zou escaleren, zouden de Amerikaanse petrochemische bedrijven te maken krijgen met onvriendelijke marktomstandigheden.

Market Monitor Chemie China 2019

Market Monitor

 • China
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

De gevolgen van het handelsgeschil met de VS zijn tot nu toe beperkt gebleven, maar een aantal van de VS-export afhankelijke MKB ondernemingen zouden kunnen mislukken als het geschil voortduurt.

Market Monitor Chemie Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

De winstgevendheid van bedrijven in deze sector is over het algemeen hoog, maar Brexit vormt een neerwaarts risico voor de winstgevendheid en het betalingsgedrag van bedrijven.

Market Monitor Chemie Duitsland 2019

Market Monitor

 • Duitsland
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

Als gevolg van de moeilijkere marktomstandigheden en de dalende omzet hebben we onlangs de prestatievooruitzichten voor de sector gedegradeerd van "uitstekend" naar "goed".

Market Monitor Chemie Italië 2019

Market Monitor

 • Italië
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

De prestaties worden beïnvloed door de vertraging van de vraag vanuit de auto-industrie, de onzekerheid over het Italiaanse fiscale beleid en het handelsgeschil tussen de VS en China.

Market Monitor chemicals France 2019

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

The French plastics packaging segment is negatively impacted by oil price volatility, increased environmental awareness and stricter regulations.

Market Monitor Chemie Brazilië 2019

Market Monitor

 • Brazilië
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

De Braziliaanse landbouwsector blijft zeer gevoelig voor plotselinge veranderingen in de klimaatomstandigheden, marktprijzen en wisselkoersschommelingen.

Market Monitor Chemie Singapore 2019

Market Monitor

 • Singapore
 • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

Op de middellange tot lange termijn zouden goedkope concurrenten uit Azië en het Midden-Oosten de Singaporese exportgeoriënteerde chemische industrie ernstig kunnen uitdagen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.