Alle Publicaties

Brexit: een jaar later - juni 2017

Economisch Onderzoek

 • Oostenrijk,
 • België,
 • Algemene economie

09 jun 2017

Een jaar na de stem voor uittreding uit de EU staat de groei van de Britse economie steeds meer onder druk. In dit Atradius rapport een update van de huidige situatie en faillissementsvooruitzichten.

Economische Update juni 2017

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

08 jun 2017

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Market Monitor ICT China 2017

Market Monitor

 • China
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 verwacht men een groeicijfer van 2,4%. Deze vertraging is te wijten aan de teruglopende groei van de Chinese economie en de grotere economische onzekerheid en grotere marktpenetratie.

Market Monitor ICT India 2017

Market Monitor

 • India
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 verwacht men een stijging van 5,2%. Op internationaal vlak blijft de Indiase ICTmarkt koploper qua groei.

Market Monitor ICT Verenigd Koninkrijk 2017

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 verwacht men echter een vertraging van de groei in de ICT-sector tot 2,6%, wegens de dreigende onzekerheid op de Britse ICT-markt na de Brexit-beslissing.

Market Monitor ICT VS 2017

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

In 2017 zou de Amerikaanse ICT-markt verder moeten groeien, met 3%-4%.

Market Monitor ICT Frankrijk 2017

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

In 2017 zou de Franse IT-dienstensector met 3% moeten groeien, na een groei van 2,9% in 2016.

Market Monitor ICT Italie 2017

Market Monitor

 • Italië
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

Volgens de sectorvereniging Assinform groeide de Italiaanse ICTmarkt in 2016 met 1,8% tot EUR 66,1 miljard. Voor 2017 wordt een groei van 2,3% verwacht.

Market Monitor ICT Duitsland 2017

Market Monitor

 • Duitsland
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

Ondanks de aanhoudende groei van de verkoop werken de meeste bedrijven met zeer krappe marges, als gevolg van de zware concurrentie in alle deelsectoren.

Market Monitor ICT Japan 2017

Market Monitor

 • Japan
 • Electronica/ICT

06 jun 2017

In 2016 groeide de toegevoegde waarde van de Japanse ICT-sector met 1,5%. Voor 2017 verwacht men een groei van 1,3%.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.