Alle Publicaties

Market Monitor Steel China 2017

Market Monitor

 • China
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

Overcapacity remains the main challenge, as the rebalancing of the economy from investment and export-driven growth towards private consumption continues.

Market Monitor Steel Germany 2017

Market Monitor

 • Duitsland
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

The steel and metals sector remains resilient for the time being, but the market environment is turning increasingly difficult with more downside risks.

Market Monitor Steel United Kingdom 2017

Market Monitor

 • Verenigd Koninkrijk
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

Demand from construction and automotive as key buyer sectors has been robust in 2017, and steel price increases have been pushed through the supply chain.

Market Monitor Steel USA 2017

Market Monitor

 • Verenigde Staten
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

While in general insolvencies are not expected to rise sharply, an increase in business failures in Puerto Rico and the Houston area cannot be ruled out.

Market Monitor Steel Italy 2017

Market Monitor

 • Italië
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

Both the rebound of steel and metals prices and increased domestic demand have helped to improve margins in 2017, which nevertheless remain tight.

Market Monitor Steel France 2017

Market Monitor

 • Frankrijk
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

Export orientation and diversification are key factors for business success in a business environment characterised by overcapacity and volatile prices.

Market Monitor Steel India 2017

Market Monitor

 • India
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

Due to a high non-performing assets level banks remain reluctant to provide loans, and external financing at competitive conditions remains a challenge.

Market Monitor Steel Belgium 2017

Market Monitor

 • België
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

While the profit margin development is generally stable competition remains high with Asian steel and metals businesses on international markets.

Market Monitor Steel Netherlands 2017

Market Monitor

 • Nederland
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

While the outlook for late 2017 and 2018 remains positive, due to overcapacity there is on-going price pressure in most segments, affecting margins.

Market Monitor Steel Spain 2017

Market Monitor

 • Spanje
 • Metaal,
 • Staal

14 nov 2017

Production has increased again in 2017, but competitiveness of the domestic steel and metals industry remains negatively impacted by high power costs.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.