Alle Publicaties

Peronists back in power, herculean task ahead

Economisch Onderzoek

 • Argentinië
 • Algemene economie

05 nov 2019

Regaining investors’ trust will be key to Fernández’s success in reinvigorating the Argentinian economy, but it is not the only thing.

Cyprus country update October 2019

Economisch Onderzoek

 • Cyprus
 • Algemene economie

22 okt 2019

Cyprus's economy is on solid ground but crisis legacies persist.

Ireland: default risk soars on vague economic outlook

Betalingsbarometer

 • Ierland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

22 okt 2019

Ireland’s highly open economy is cooling off and demand in export markets is set to remain weak while the domestic economy faces increasing capacity constraints and lower government spending.

Spain: sign of recovery from high level of insolvencies

Betalingsbarometer

 • Spanje
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,

22 okt 2019

Economic growth in Spain is expected to be strong this year (2.3%), although slightly lower than last year.

Switzerland: number of insolvencies grow

Betalingsbarometer

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,

22 okt 2019

In 2019, another 4% increase is expected in Swiss insolvencies.

Sweden: navigating through challenging economic times

Betalingsbarometer

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

22 okt 2019

Another 3% increase in insolvencies, following those recorded in the past couple of years, is expected this year in Sweden.

Austria: insolvencies expected to increase

Betalingsbarometer

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Electronica/ICT,

22 okt 2019

This year, Austria’s economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports, decreasing investment and lower industrial production growth.

Denmark: businesses safeguard cashflow

Betalingsbarometer

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

22 okt 2019

Economic growth in Denmark is forecast to increase to 2% this year.

Belgium: trade credit risk outlook increasingly fragile

Betalingsbarometer

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

22 okt 2019

Economic growth in Belgium is expected to slowdown to 1.2% this year and in 2020.

Greece: do businesses manage receivables strategically?

Betalingsbarometer

 • Griekenland
 • Landbouw,
 • Chemie/Farmacie,

22 okt 2019

Economic growth in Greece is projected to reach approximately the level of 2% in 2019 and 2020.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.