Market Monitor Staal Metaal Spanje 2018

Market Monitor

 • Spanje
 • Metaal,
 • Staal

27 nov 2018

Het concurrentievermogen van de binnenlandse staal- en metaalsector blijft te lijden hebben onder de elektriciteitskosten, die ongeveer 30-50% hoger liggen dan in Frankrijk of Duitsland.

 • Volgens de World Steel Association steeg de Spaanse staalproductie in 2017 met 6,6% op jaarbasis, tot 14,5 miljoen ton, terwijl de export steeg met 5,8%. Vorig jaar steeg ook de binnenlandse staalconsumptie (met 8%).
 • Dankzij de stijgende verkoopprijzen en grotere vraag sinds de tweede helft van 2017, vooral vanuit de bouwsector, steeg de Spaanse staalproductie opnieuw tussen januari en juli 2018, met 3,3% op jaarbasis.
 • Market Monitor Staal Spanje 2018 - ijzerDe komende maanden zouden de winstmarges stabiel moeten blijven. De rechtstreekse impact van Amerikaanse invoerheffingen op de staal- en metaalsector is laag, gezien
  het beperkte aandeel van de export naar de VS (circa 5% van de totale Spaanse staalexport). Hoewel het risico op dalende staalprijzen blijft bestaan, door het exportoverschot van buiten de EU (vooral Rusland en Turkije), ziet het ernaar uit dat bijkomende maatregelen van de EU een belangrijke verzachtende factor zullen zijn.
 • Het concurrentievermogen van de binnenlandse staal- en metaalsector blijft te lijden hebben onder de elektriciteitskosten, die ongeveer 30-50% hoger liggen dan in Frankrijk of Duitsland. Dit is van groot belang voor de sector, aangezien 75% van de Spaanse staalproducenten met elektrische ovens werkt.
 • Market Monitor Staal Spanje 2018 - prestatievooruitzichtenDe voorbije twee jaar kende deze sector een goed betalingsgedrag; ook bleef het aantal betalingsachterstanden en insolventies stabiel in 2017 en in de eerste helft van 2018. Naar verwachting zullen deze de komende maanden niet stijgen.
 • Ons acceptatiebeleid voor de staalsector blijft neutraal tot voorzichtig vanwege de mogelijke neerwaartse risico‚Äôs (escalatie van handelsgeschillen, vertraging van de groei in de eurozone, teruglopende vraag van grote afnemers zoals de auto- en bouwindustrie). We volgen bedrijven die kwetsbaar zijn voor Amerikaanse invoerheffingen en prijsschommelingen nauwlettend.

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.