Market Monitor Machines Spanje 2018

Market Monitor

 • Spanje
 • Machines/Engineering

13 nov 2018

Verwacht wordt dat de machineoutput in 2018 met 3%-3,5% zal stijgen dankzij de flexibiliteit van de productieprocessen, die op veranderende marktomstandigheden kunnen worden afgestemd.

 • De voorbije vijf jaar groeide de Spaanse machinesector zowel qua omzet als qua marges. Deze gunstige evolutie droeg in hoge mate bij tot het herstel van de Spaanse economie. Machines/techniek is een van de belangrijkste exportsectoren van Spanje; 70% van de productie wordt geëxporteerd.
   
 • Market Monitor Machines Spanje 2018 - sectorIn het segment van de machines voor werktuigen is Spanje de op twee na grootste producent van de EU en de op acht na grootste ter wereld. De grootste afnemer is de auto-industrie - een van de belangrijkste sectoren van de Spaanse economie, met een groot investeringsvolume.
   
 • De EU is veruit de hoofdbestemming voor de Spaanse machine- export. Kwaliteit en prijs zijn van cruciaal belang op deze zeer competitieve markt met zijn vele spelers. Hierdoor staan de marges van bedrijven onder druk. Veel Spaanse machinefabrikanten zijn actief in technologische segmenten met een lagere toegevoegde waarde.
 • Verwacht wordt dat de machineoutput in 2018 met 3%-3,5% zal stijgen dankzij de flexibiliteit van de productieprocessen, die op veranderende marktomstandigheden kunnen worden afgestemd. Als gevolg van zijn hoge exportratio is deze sector echter zeer gevoelig voor externe risico‚Äôs (verslechtering in de eurozone, gevolgen van brexit, volatiliteit van de olieprijzen, toenemend protectionisme).
 • Market Monitor Machines Spanje 2018 - prestatievooruitzichtenOp korte termijn zouden de winstmarges stabiel moeten blijven, terwijl de toegang tot bankleningen over het algemeen goed is. Betalingen in de machinesector gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag vrij goed. De komende 12 maanden wordt geen toename van het aantal betalingsachterstanden of insolventies verwacht, vanwege de orderportefeuille en verdere economische groei in Spanje en de EU.
 • Ons acceptatiebeleid is over het algemeen open voor het segment machines voor de maakindustrie, dankzij de gestage groei van de omzet en de gunstige vooruitzichten. Dit geldt ook voor landbouw-/voedingsmachines, die profiteren van de solide prestaties van de grote landbouw- en voedingssector in Spanje.
 • Ons acceptatiebeleid blijft echter neutraal voor bouwmachines. Dit segment profiteerde van de groei van de Spaanse bouwsector (in 2017 steeg de output van deze sector met
  3,2%), maar blijft gevoelig voor een mogelijke ommekeer van het nog altijd wankele herstel van de bouwsector. Ons acceptatiebeleid is ook neutraal wat betreft bedrijven die
  afhankelijk zijn van de olie-/gasindustrie, aangezien machine-investeringen zeer gevoelig zijn voor volatiele grondstoffenprijzen.

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport
De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.