Market Monitor Automotive Spanje 2018

Market Monitor

  • Spanje
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

De Spaanse autosector profiteerde de voorbije jaren van een sterke wereldwijde vraag.

Tussen 2012 en 2016 boekte de binnenlandse autoproductie een cumulatieve groei van 45%. In 2017 daalde de productie licht met 1,3% op jaarbasis tot ongeveer 2,8 miljoen stuks, volgens de Internationale Organisatie van Motorvoertuigenproducenten (OICA). De vooruitzichten voor 2018 blijven positief, met een verwachte output van meer dan 2,9 miljoen stuks.

Market Monitor Automotive - Spanje 2018 - overzicht

Sinds 2012 is de binnenlandse autoverkoop elk jaar gestegen, in lijn met het herstel na de economische crisis, mede dankzij de hoge particuliere consumptie en het dalende werkloosheidspercentage, betere toegang tot bankleningen voor consumenten en overheidsmaatregelen die de vernieuwing van wagenparken en de aankoop van elektrische modellen stimuleren. In de eerste helft van 2018 steeg de binnenlandse autoverkoop met 9,9% op jaarbasis.

De voorbije 12 maanden boekten Spaanse autobedrijven goede winstmarges; naar verwachting blijven deze in 2018 stabiel. Hoewel de externe financieringsbehoeften en hefboomwerking doorgaans hoog zijn in deze sector, zijn banken bereid om krediet te verstrekken, zowel voor financiering op korte termijn (beheer van het werkkapitaal) als voor faciliteiten op lange termijn (dat wil zeggen financiering van kapitaaluitgaven).

In de Spaanse autosector worden facturen na gemiddeld 60 dagen voldaan. Het betalingsgedrag is goed en het aantal late betalingen was niet overdreven hoog de voorbije jaren. Het aantal wanbetalingen is laag; de komende maanden verwachten we geen grote stijgingen, gezien de nog altijd positieve vooruitzichten voor de prestaties van de autosector. Het aantal insolventies in deze sector is laag en dat blijft naar verwachting zo in 2018.

Market Monitor Automotive - Spanje 2018 - prestaties

Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open vanwege het lage aantal claims, het goede betalingsgedrag en de sterke punten van de sector. Wat producenten van Tier 2 betreft, staan we echter voorzichtiger tegenover kleine ondernemingen die financieel zwak staan (bijvoorbeeld hoge hefboomwerking, lage winstmarges). Bovendien kan het voor sommige bedrijven in het segment autohandel moeilijk worden om hun voorraad dieselwagens te verkopen, terwijl de verkoop lijdt onder het toenemende aantal initiatieven rond autodelen in grote steden.

De onmiddellijke impact van mogelijke Amerikaanse heffingen op auto’s en auto-onderdelen zou beperkt zijn. De VS is immers geen belangrijke markt voor Spaanse OEM’s, gelet op zijn modelassortiment (kleine en middelgrote auto’s), terwijl de meeste grote bedrijven van Tier 1 hun eigen productievestigingen in de VS hebben.

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.