Landenrapport Spanje 2018

Landenrapport

 • Spanje
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

Verwacht wordt dat het groeitempo van de economie licht vertraagt in 2018 en 2019. De economie blijft naar verwachting echter wel groeien.

 

 Landenrapport west europa belgië 2018 - Belangrijkste

 

 Landenrapport west europa Spanje 2018 - kerncijfers

 

 

 Landenrapport west europa Spanje 2018 - vooruitzichten

 

 

De insolventieomgeving

Minder faillissementen verwacht in 2018, maar insolventieniveau blijft hoog

De bedrijfsfaillissementen waren een nauwe afspiegeling van het economische klimaat, met een hoge jaarlijkse stijging van 2011 tot 2013. Dankzij het economisch herstel sinds 2014 daalt het aantal faillissementen en deze positieve trend zal naar verwachting aanhouden, met een verwachte daling van het aantal bedrijfsfaillissementen met 6% in 2018.

Het aantal faillissementen blijft echter met ongeveer 4.800 gevallen nog steeds hoog. Dat is vier keer meer dan in 2007. Toen werden er 1.150 gevallen geregistreerd.

 

 Landenrapport west europa Spanje 2018 - insolventiepeil

 

Economische situatie

 

 Landenrapport west europa Spanje 2018 - bbp

 

Het economische herstel houdt aan

Het herstel van de Spaanse economie won verder aan kracht in 2017, met een bbp-groei van meer dan 3%. Verwacht wordt dat het groeitempo van de economie licht vertraagt in 2018 en 2019. De economie blijft naar verwachting echter wel groeien, voornamelijk dankzij de particuliere consumptie en investeringen. De Spaanse export blijft profiteren van het herstel binnen de eurozone.

 

 Landenrapport west europa Spanje 2018 - consumptie

 

Spaanse banken hebben op het vlak van de kwaliteit van hun activa en kapitaal in 2017 weer aan veerkracht gewonnen. Dit neemt niet weg dat het niveau van de niet-rendabele leningen hoog blijft in vergelijking met andere EU-leden.

In juli 2016 heeft de Europese Commissie Spanje twee jaar extra gegeven, tot 2018, om het begrotingstekort tot onder de 3% te krijgen. Verwacht wordt dat Spanje die doelstelling haalt in 2018 en 2019.

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.