Market Monitor Staal Metaal China 2018

Market Monitor

 • China
 • Metaal,
 • Staal

27 nov 2018

Net als in 2017 vinden betalingen in de Chinese staal- en metaalsector plaats na gemiddeld 60 à 120 dagen. Het aantal late betalingen en insolventies blijft hoog.

 • Overcapaciteit blijft een grote uitdaging in de Chinese staalen metaalsector, ondanks een gecombineerde daling van de totale staalproductie met 120 miljoen ton in 2016 en 2017.
  De binnenlandse vraag naar staal en metaal zou solide moeten blijven, dankzij de toegenomen infrastructuuruitgaven. Maar het verder afbouwen van de capaciteit is niet langer de enige uitdaging, gezien de Amerikaanse invoerheffingen op staal en metaal en het aanhoudende handelsgeschil met Washington.
   
 • Market Monitor Staal China 2018 - ijzerHoewel de staalexport naar de VS vrij laag is (in 2017 ging 1,6% van de totale Chinese staalexport naar de VS), is de impact op Chinese aluminiumproducenten en -handelaren veel groter. Veel aluminiumproducenten die met een teruglopende verkoop in de VS worden geconfronteerd, hebben hun uitvoeractiviteiten echter verlegd naar andere regio’s (bijvoorbeeld Europa, Zuidoost-Azië) en genieten overheidssteun (belastingverminderingen). Dat gezegd zijnde zouden langer aanhoudende Amerikaanse invoerheffingen en/of een escalatie van het handelsconflict met de VS ongetwijfeld schade toebrengen aan de sector.
   
 • Ondanks een lichte verbetering de voorbije 12 maanden blijven de winstmarges van veel Chinese staal- en metaalbedrijven  vrij slecht. Stijgende cokeskoolprijzen zullen een nadelige invloed hebben op de winstmarges van staalproducenten, als de hogere prijzen niet kunnen worden doorberekend. De laatste paar jaren vormde de hoge schuldenlast van bedrijven een aanhoudend probleem; terwijl de meeste overheidsbedrijven voor staal en metaal nog altijd op goede bankfaciliteiten kunnen rekenen, kampen privébedrijven met meer moeilijkheden. Het ziet er echter naar uit dat overheidssteun niet langer vanzelfsprekend is voor staatsbedrijven, vooral in zwak presterende staal- en metaalsegmenten.
   
 • Market Monitor Staal China 2018 - prestatievooruitzichtenNet als in 2017 vinden betalingen in de Chinese staal- en metaalsector plaats na gemiddeld 60 à 120 dagen. Het aantal  late betalingen en insolventies blijft hoog. Hoewel toonaangevende staalproducenten in handen van de staat nog enige veerkracht blijken te hebben, kampen tal van private staalen metaalproducenten met ernstige problemen. De meeste private Chinese staal- en metaalhandelaren hebben niet veel vaste activa en kampen met krappe marges en zeer beperkte bankfaciliteiten.
   
 • Gezien de zwakke kredietsituatie in de sector blijft ons acceptatiebeleid zeer restrictief en beperken we onze dekking strikt tot bedrijven met een sterk financieel profiel of achtergrond.

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.