Market Monitor Automotive China 2018

Market Monitor

  • China
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Het lijkt erop dat de Chinese automarkt vrij veerkrachtig is in het licht van het lopende handelsgeschil tussen China en de VS.

  • Sterke groei, maar overcapaciteit in het segment elektrische auto’s
  • Vrij veerkrachtig in het licht van het handelsgeschil tussen China en de VS
  • Facturen worden na gemiddeld 90-120 dagen voldaan

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - China 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

Volgens de Chinese Vereniging van Autoproducenten (CAAM) steeg de binnenlandse verkoop in 2017 met 3% op jaarbasis, tot 28,88 miljoen stuks, een veel lagere verkoopstijging dan de 10% in 2016. Deze tragere groei was te wijten aan hogere belastingen op kleine auto’s en aanpassingen van de subsidies voor elektrische voertuigen. De verkoop van personenauto’s steeg met 1,4% (inclusief de verkoop van SUV’s, die met 13,3% steeg tot 10,25 miljoen stuks), terwijl de verkoop van minibussen/multi purpose vehicles (MPV’s) kelderde met respectievelijk 20% en 17%. Dankzij de grote vraag naar bedrijfsvoertuigen steeg de verkoop hiervan met 14% tot 4,16 miljoen stuks. Voor 2018 verwacht men dat de verkoop van voertuigen met 5% zal stijgen op jaarbasis.

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - China 2018 - auto-industrie

 

 

 

 

 

Elektrische auto’s blijven een veelbelovend segment, aangezien de overheid nog altijd veel subsidies verstrekt aan autofabrikanten, terwijl incentives en gunstige aankoopkortingen worden aangeboden aan klanten. Overheidsinstellingen worden aangemoedigd om meer voertuigen te kopen die op nieuwe energie lopen. In 2017 groeide de markt voor elektrische voertuigen met 53,3% tot ongeveer 780.000 stuks, terwijl de verkoop in de eerste helft van 2018 met maar liefst 111,5% groeide. De bezorgdheid over de overcapaciteit neemt echter toe; momenteel lopen er meer dan 200 projecten rond elektrische voertuigen in China, goed voor CNY 1.026 miljard aan investeringen en een potentiële capaciteit van meer dan 21 miljoen stuks, terwijl de doelstelling vanuit de overheid slechts gericht is op 7 miljoen voertuigen op de weg tegen 2025. Om de sector op de goede weg te helpen verlaagt de Chinese staat geleidelijk aan de subsidies. Ook zullen strengere regels voor hogere subsidiedrempels zorgen, die autofabrikanten zullen dwingen om zich om te vormen tot high-tech bedrijven met kerncompetenties. Op die manier zullen goedkope producenten van het toneel verdwijnen.

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - China 2018 - autosector

 

 

 

 

 

Het lijkt erop dat de Chinese automarkt vrij veerkrachtig is in het licht van het lopende handelsgeschil tussen China en de VS. De import- en exportvolumes van voertuigen (respectievelijk 1,25 miljoen en 1,06 miljoen stuks) zijn vrij klein, vergeleken met de output van de sector (29 miljoen in 2017). De overheid nam onlangs enkele maatregelen om de automarkt een duwtje in de rug te geven. Sinds juli 2018 zijn de invoerrechten op voertuigen verlaagd van 25% naar 15%, terwijl de heffingen op auto-onderdelen verlaagd zijn van ongeveer 10% naar 6%. De bijkomende lik-op-stukheffing van 25% geldt alleen voor producten die in de VS worden gemaakt. Tegelijk kondigde China aan dat het binnen vijf jaar de beperkingen op joint ventures zal versoepelen en de markt zal openstellen voor buitenlandse autoproducenten. Dit jaar zullen de regels worden versoepeld voor elektrische auto’s, tegen 2020 voor bedrijfsvoertuigen en in 2022 voor personenwagens. Dit alles moet de komende jaren voor sterk en stabiele prestaties zorgen op de binnenlandse automarkt. Ondanks zijn veerkracht zal een grote escalatie van het huidige handelsgeschil tussen China en de VS echter gevolgen hebben voor autobedrijven, samen met andere sectoren (bijvoorbeeld een mogelijke verslechtering van het ondernemers- en consumentenvertrouwen).

 

 

 

 

 

Market Monitor automotive - China 2018 - prestatievooruit

 

 

 

 

 

Het duurt gemiddeld 90-120 dagen voordat autofabrikanten en - leveranciers hun betalingen ontvangen. In het segment autohandel vinden betalingen na gemiddeld 40-60 dagen plaats. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed; de komende maanden zou het aantal wanbetalingen niet moeten stijgen. Het aantal insolventies in de autosector is laag, vergeleken met andere sectoren, en het aantal faillissementen neemt in 2018 naar verwachting niet toe.

We beschouwen OEM’s als sterke bedrijven, vanwege het hoge kapitaalniveau van dit segment, de technische intensiteit en het groeipotentieel van de Chinese automarkt. Ons acceptatiebeleid blijft open, maar we staan voorzichtiger tegenover fabrikanten van binnenlandse merken dan tegenover joint ventures. We hanteren een soepel acceptatiebeleid voor leveranciers van kernonderdelen (Tier 1), die sterk geïntegreerd zijn in de toeleveringsketen van OEM’s. We hanteren een neutraal acceptatiebeleid voor het segment basisonderdelen (Tier 2). We staan voorzichtiger tegenover kleine ondernemingen in dit segment, vanwege hun lage eigen vermogen, dat tot insolventies kan leiden. In tegenstelling tot andere fabrikanten kan het voor bedrijven in dit segment moeilijk zijn om bankleningen te krijgen. Door de felle concurrentie en de doorgaans kleine omvang van bedrijven hanteren we voor het segment autohandelaren een vrij restrictief acceptatiebeleid.
 

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.