Market Monitor Machines 2018 China

Market Monitor

  • China
  • Machines/Engineering

13 nov 2018

Gelet op de kansen en uitdagingen, verwachten we dat de productie en omzet van machines in 2018 met zo’n 7% zal groeien.

  • Positieve ontwikkelingen in 2017 en 2018, maar toekomstige uitdagingen.
  • Rekeningen worden gemiddeld binnen 90-150 dagen voldaan.
  • Financiële moeilijkheden voor kleine ondernemingen door
    terughoudendheid van banken om leningen te verstrekken.

 

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Machines China 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

 

In 2017 groeide de Chinese machine-industrie gestaag, dankzij snellere industriële upgrades en economische groei. De omzet steeg met 9,5% tot CNY 24,54 biljoen (EUR 3 biljoen). De invoer van machines steeg met 12% tot USD 306 miljard (EUR 258 miljard), terwijl de export met 8,3% steeg tot USD 406 miljard (EUR 343 miljard). In 2017 stegen de investeringen in de machinesector met 2,6% tot CNY 5,14 biljoen (EUR 648 miljard), wat het einde betekende van de vertraging in de afgelopen vijf jaar. De productie en omzet groeiden verder in 2018, zij het in een trager tempo (in de eerste helft van 2018 groeide de toegevoegde waarde met 8,4%).

In 2017 boekte ruim 70% van de belangrijkste deelsectoren een outputstijging, vooral voor producten gerelateerd aan de Chinese infrastructuurontwikkelingen (de snellere verstedelijking zorgde voor een 70% grotere productie van graafmachines), consumptiemarkt en logistieke diensten. Dat gezegde zijnde daalde de output van landbouwmachines (tractoren, oogstmachines) en stroomopwekkingsapparatuur, zowel als de vraag van traditionele downstream sectoren (metallurgie en steenkool).

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Machines China 2018 - sector

 

 

 

 

 

 

Onlangs lanceerde de Chinese overheid enkele beleidslijnen om de ontwikkeling van haar maakindustrie te bevorderen, wat ook positief zal zijn voor de machine-industrie. Het strategische ‘Made in China 2025’-programma van het land moedigt bedrijven aan om hoogwaardig machinegereedschap te gebruiken (er is nog altijd een overaanbod aan goedkope machines, tegenover een tekort aan hoogwaardige machines). Machinefabrikanten profiteren ook van de invoering van algemene belastingverlagingen door de overheid voor productieve ondernemingen.

Er zijn echter grote toekomstige uitdagingen. In 2017 en 2018 krompen de winstmarges van machinefabrikanten als gevolg van sterk gestegen inputkosten (+10% in 2017 en in de eerste helft van 2018) voor grondstoffen, loonkosten, transport en financiering, terwijl de verkoopprijzen stabiel bleven. Met 15,4% stegen de rentelasten van machinebedrijven in de eerste helft van 2018 sterker dan de winstratio die met 6,7% groeide. Zware investeringen in vaste activa en grote handelsvorderingen zijn de hoofdredenen voor de hoge schuldenlast van de sector. In de eerste helft van 2018 stegen de handelsvorderingen van machinebedrijven met 12% op jaarbasis tot CNY 4,67 biljoen (EUR 589 miljard), goed voor een derde van de handelsvorderingen van alle Chinese sectoren. Tegelijk zijn Chinese banken steeds terughoudender om leningen te verstrekken, vanwege het grote aantal niet-renderende leningen in de voorbij jaren en de economische vertraging. Dit minder gunstige leningbeleid heeft vooral gevolgen voor kleine en middelgrote particuliere bedrijven. Als bankleningen worden verstrekt, wordt doorgaans om extra onderpand gevraagd, zoals vaste activa en persoonlijke waarborgen.

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Machines China 2018 - machinesector

 

 

 

 

 

 

De infrastructuurontwikkelingen in China als belangrijke factor voor het Chinese segment bouwmachines kunnen nadelig worden beïnvloed door het verscherpte toezicht op publiek-private partnerschappen. Tegelijk vergroot het lopende Chinees-Amerikaanse handelsgeschil de economische onzekerheid. In 2017 was de import van Chinese machines in de VS goed voor USD 110 miljard (EUR 93 miljard), ofwel 27% van de totale export van Chinese machines. De rechtstreekse impact van Amerikaanse strafheffingen op de sector zou echter beperkt moeten zijn, aangezien de export naar de VS slechts 3% van de totale omzet aan Chinese machines vertegenwoordigt; slechts 50% hiervan zou door extra heffingen worden getroffen. Dat gezegd zijnde kan een escalatie van het handelsgeschil nadelige gevolgen hebben voor grote binnenlandse afnemers van machines.

Gelet op de kansen en uitdagingen, verwachten we dat de productie en omzet van machines in 2018 met zo’n 7% zal groeien. De gemiddelde betalingstermijn in de Chinese machinesector is 90-150 dagen. Door de strengere kredietvoorwaarden kunnen kleine en/of particuliere ondernemingen met liquiditeitsproblemen te maken krijgen, met tragere betalingen en zelfs wanbetalingen tot gevolg. De komende 12 maanden wordt echter geen sterke toename van het aantal betalingsachterstanden of insolventies in de machinesector verwacht.

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Machines China 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

 

 

 

Ons acceptatiebeleid is over het algemeen neutraal, maar verschilt naargelang van de prestaties van afnemers. Dit betekent een open beleid voor machines gerelateerd aan de autosector, neutraal voor machines gerelateerd aan elektriciteit, bouw en landbouw, en restrictief als het gaat om machines voor de olie-/ gassector en mijnbouw.

 

 

 

 

Dynamicline

Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.