Market Monitor Staal India 2017

Market Monitor

  • India
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

In lijn met de jaarlijkse economische groeipercentages van meer dan 7% in India, zou de binnenlandse vraag naar staal verder moeten stijgen, met 6,1% in 2017 en 7,1% in 2018.

  • Solide groei drijft het binnenlandse staalverbruik
  • Overheidsmaatregelen om de staalimport te beperken
  • Meer wanbetalingen in 2016 en 2017

In lijn met de jaarlijkse economische groeipercentages van meer dan 7% in India, zou de binnenlandse vraag naar staal verder moeten stijgen, met 6,1% in 2017 en 7,1% in 2018, na een stijging van 4,1% in 2016, volgens de World Steel Association. De vraag wordt vooral gedreven door belangrijke eindgebruikers zoals de bouwsector, kapitaalgoederen en duurzame consumptiegoederen. India is de op twee na grootste staalproducent ter wereld; tussen januari en augustus 2017 steeg de productie met 5,1% op jaarbasis.

Om de toenemende import te beperken en binnenlandse staalproducenten te beschermen nam de Indiase overheid in 2015 en 2016 enkele maatregelen (bijvoorbeeld hogere  invoerrechten op staal en een minimumimportprijs voor staal). Die maatregelen werden met open armen ontvangen door de Indiase staalsector, die daarvoor te kampen had met een teruglopende nettoverkoop, dalende winsten en, in sommige gevallen, stijgende nettoverliezen en erosie van de nettowaarde. Een ander duwtje in de rug voor deze sector was een overheidsprogramma rond staal; doel hiervan is de Indiase jaarproductie van staal te vergroten tot 300 miljoen ton, door de voorkeur te geven aan lokaal geproduceerd staal en door de import tot nul terug te brengen tegen 2030.

Toch zijn er nog een aantal grote uitdagingen. Het capaciteitsgebruik is laag en men verwacht dat de voordelen van de groei van de binnenlandse vraag teniet zullen worden gedaan door beperkingen om de verkoopprijzen op te drijven, wegens de aanhoudende wereldwijde overcapaciteit op het gebied van staal. Doordat het aantal stilgelegde projecten in de staal- en metaalsector gestaag is gestegen, is het aantal openstaande leningen gestegen, wat de sector een van de grootste bijdragers tot NPA’s (verlieslatende activa) in India maakt. Hierdoor blijven banken weigerachtig om leningen toe te staan aan de sector en blijft externe financiering tegen competitieve voorwaarden een uitdaging voor veel staalbedrijven.

Facturen in de Indiase staal- en metaalsector worden na gemiddeld 60 tot 90 dagen betaald. In 2016 en in de eerste helft van 2017 steeg het aantal wanbetalingen. Daarom blijft ons acceptatiebeleid restrictief, vooral voor staal- en metaalhandelaren en -groothandelaren.


 

 

 

Dynamicline

 

 

 


 

 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Download icoon

 

Market monitor staal november 2017

 

 

 

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.