Market Monitor ICT India 2017

Market Monitor

  • India
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 verwacht men een stijging van 5,2%. Op internationaal vlak blijft de Indiase ICTmarkt koploper qua groei.

  • Nog altijd de hoogste groeicijfers op internationaal vlak
  • Groot aandeel in de Indiase dienstenexport
  • Veel uitdagingen voor kleine bedrijven

MM_India_ICT_2017_overzicht

De sector IT en IT Enabled Services (ITES) was een van de grootste drijvende krachten achter de economische groei van India; in 2016 droeg het meer dan 9% bij tot het Indiase bbp. In totaal werken er bijna 3,7 miljoen mensen bij 16.000 bedrijven in deze sector. IT vertegenwoordigt ruim 45% van de totale dienstenexport van het land.

Volgens het European IT Observatory (EITO) is de groei van de Indiase ICT-verkoop teruggelopen, van een verbluffende 11,9% op jaarbasis in 2015 naar 4,7% in 2016. Voor 2017 verwacht men een stijging van 5,2%. Op internationaal vlak blijft de Indiase ICTmarkt
koploper qua groei.

2017_MM_India_ICT_bbp
In 2016 was de Indiase IT-sector goed voor naar schatting USD 160 miljard. Het segment IT-diensten vertegenwoordigt 47%, gevolgd door het beheer van bedrijfsprocessen (BPM) met 18%; techniek, onderzoek en ontwikkeling (ER&D) en verpakte software zijn goed voor 16% en hardware voor 8%. In 2016 vertegenwoordigde de e-commercemarkt naar schatting USD 17 miljard, goed voor een stijging van 21% op jaarbasis. De Indiase markt voor ICT-hardware was goed voor USD 18,25 miljard in boekjaar 2015-16, vooral dankzij het grotere aantal verkochte phablets, smartphones, notebooks en printers. De belangrijkste groeifactoren zijn de betere economische indicatoren, het stijgende besteedbaar inkomen, de penetratie van landelijke gebieden, tier 2- & tier 3-steden, online en digitale marketing, de bloei van e-commerce en het hervormingsinitiatief van de overheid voor deze sector. Tegen 2020 zal de Indiase IT-BPM-sector naar verwachting een totale omzet van USD 200-225 miljard boeken en in 2025 zelfs USD 350-400 miljard.

Ondanks deze sterke groeicijfers blijven de zware concurrentie, prijsdruk en goedkope import echter de grootste uitdagingen voor de binnenlandse ICT-markt, vooral voor kleine IT-wederverkopers en -distributeurs. Dit zijn hoofdzakelijk privébedrijven/ partnerschappen, die met zeer krappe marges werken en vaak met liquiditeits- en solventieproblemen kampen. In het segment van de IT-distributeurs steeg het aantal wanbetalingen en kredietverzekeringsclaims in 2016.

2017_MM_ICT_India_voordelen
We hanteren een over het algemeen open acceptatiebeleid voor grote IT-distributeurs en bedrijven die software-/hardwarediensten verlenen, alsook voor IT-dienstverleners die op de beurs genoteerd zijn of in privéhanden zijn van sterke, gevestigde groepen. We staan echter voorzichtiger tegenover het segment IT-distributeurs en kleine partnerschappen/privébedrijven die hun jaarrekening niet hoeven te deponeren bij het handelsregister en die doorgaans niet bereid zijn om die informatie te delen met informatiebedrijven van derden.

Bij onze acceptatieprocedure houden we rekening met de handelsgeschiedenis, het klantenprofiel en de credit managementcapaciteiten van afzonderlijke kopers.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.