Market Monitor Automotive Spanje 2017

Market Monitor

  • Spanje
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

De afgelopen jaren profiteerde de Spaanse auto-industrie van de solide wereldwijde vraag. In de periode 2012-2016 boekte de binnenlandse autoproductie een cumulatieve groei van 45%.

  • Verdere stijging van de productie en voertuigregistraties
  • Facturen worden na gemiddeld 60 dagen voldaan
  • Solide prestatievooruitzichten

De auto-industrie is een belangrijke sector van de Spaanse economie. Spanje is de op een na grootste autoproducent in Europa, na Duitsland, en staat wereldwijd op de negende plaats. De autosector is goed voor 20% van de Spaanse export; 85% van de nationale productie wordt uitgevoerd. Er zijn negen fabrikanten van originele onderdelen (OEM’s) actief in Spanje, met in totaal 17 productievestigingen. Er is voor EUR 10 miljard aan investeringen gepland in nieuwe fabrieken, om de productie van nieuwe conventionele en elektrische modellen op te drijven, goed voor een gemiddeld jaarlijks investeringsvolume van ongeveer EUR 1,7 miljard. De deelsector van de leveranciers van auto-onderdelen speelt een belangrijke rol bij de prestaties van de sector, gezien de meer dan 1.000 bedrijven, 330.000 werknemers en omzet van meer dan EUR 32 miljard in 2016.

De afgelopen jaren profiteerde de Spaanse auto-industrie van de solide wereldwijde vraag. In de periode 2012-2016 boekte de binnenlandse autoproductie een cumulatieve groei van 45%. Vorig jaar steeg de productie met 5,6% op jaarbasis, tot ongeveer 2,9 miljoen voertuigen, volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). De vooruitzichten voor 2017 blijven gunstig,  met een groei in lijn met die van de Spaanse economie en een verwachte output van meer dan drie miljoen voertuigen.

Sinds 2012 is de binnenlandse autoverkoop elk jaar gestegen, in lijn met het herstel na de economische crisis, dankzij een sterke particuliere consumptie en een dalende werkloosheid, betere toegang tot bankleningen voor consumenten en overheidsmaatregelen die de vervanging van wagenparken en de aankoop van elektrische modellen stimuleren.

De afgelopen 12 maanden boekten Spaanse autobedrijven goede winstmarges. In 2017 zouden die stabiel moeten blijven. Hoewel de sector doorgaans veel behoefte heeft aan externe financiering en de schuldenlast hoog is, zijn banken bereid om leningen te geven aan de sector, zowel voor financiering op korte termijn (beheer van het werkkapitaal) als voor faciliteiten op lange termijn (financiering van kapitaaluitgaven).

Facturen in de Spaanse autosector worden na gemiddeld 60 dagen voldaan. Het betalingsgedrag is goed en het aantal late betalingen was niet overdreven groot de laatste jaren. Het aantal wanbetalingen is laag en we verwachten de komende maanden geen sterke stijging, gezien de nog altijd positieve vooruitzichten voor de prestaties van de auto-industrie. Het aantal insolventies in deze sector is laag en dit blijft naar verwachting zo in 2017.

Ons acceptatiebeleid blijft open, gelet op het lage aantal claims, het goede betalingsgedrag en de sterke punten van de sector: een solide industriële basis en een toonaangevende internationale positie, productieve en flexibele productievestigingen, een sterk en innovatief segment van industriële leveranciers, de beschikbaarheid van hoogopgeleide werknemers tegen competitieve kosten, alsook aanzienlijke private en publieke investeringen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.