Market Monitor Bouw 2017 - Spanje

Market Monitor

  • Spanje
  • Bouw

14 feb 2017

Voor 2017 verwacht men dat het aantal insolventies in de bouwsector zal afvlakken of zelfs licht zal dalen, na de sterke stijging in 2015 en 2016.

  • In 2016 herstelde de Spaanse bouwsector zich verder; de toegevoegde waarde van de sector groeide met 3%, vooral dankzij het Spaanse economische herstel, meer buitenlandse investeringen en een hernieuwd ondernemersvertrouwen. De lagere grondstofprijzen hadden ook een positieve impact. Hierbij moet echter worden gezegd dat de bouwsector uit een heel diep dal klimt, na jaren van zware recessie. Tussen 2007 en 2014 was de binnenlandse productie immers met meer dan 50% gedaald.
  • In 2017 zou de toegevoegde waarde van de bouwsector opnieuw met zo’n 3% moeten groeien, vooral dankzij de residentiële en commerciële bouw, terwijl de groei van het segment publieke bouw/civiele bouwkunde laag zal blijven.
  • Er is geen concurrentie meer in deze sector, omdat een groot aantal spelers de markt hebben verlaten sinds 2008. In 2016 bleven de winstmarges stabiel; dat zou ook zo moeten blijven in 2017. Spaanse bouwbedrijven zijn sterk afhankelijk van bankfinancieringen. In dit opzicht zijn de omstandigheden voor externe financiering sinds 2015 verbeterd, door de lagere rentevoeten en betere groeivooruitzichten voor de Spaanse economie.
  • De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en waren er weinig wanbetalingen. Dit is vooral te danken aan het feit dat financieel zwakke spelers de markt hebben verlaten tijdens en meteen na de baisse, terwijl de resterende bedrijven veerkrachtiger zijn. Voor 2017 verwacht men dat het aantal insolventies in de bouwsector zal afvlakken of zelfs licht  zal dalen, na de sterke stijging in 2015 en 2016.
  • Vanwege dit aanhoudende herstel is ons acceptatiebeleid voor de bouwsector minder restrictief dan in de voorbije jaren; we staan open voor grote bedrijven en internationale groepen. We blijven echter voorzichtig wat kleine bedrijven betreft, aangezien de markt nog niet helemaal geconsolideerd is. Veel bedrijven zitten nog diep in de schulden en de leningsvoorwaarden zijn nog niet helemaal versoepeld. Een verdere fiscale consolidering zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de prestaties van bedrijven die actief zijn in het
  • segment civiele bouwkunde.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.