Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economisch Onderzoek

 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

11 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Handelsinformatie

Informatie over handelskansen waaronder de Atradius- wereldrisicokaart.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Voeding Verenigd Koninkrijk 2018

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Voeding

  19 dec 2018

  Als gevolg hiervan blijven de inputkosten voor Britse voedingsbedrijven hoog, terwijl de kans om prijsstijgingen door te berekenen aan de retailers beperkt is.

  Market Monitor Voeding Frankrijk 2018

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Voeding

  19 dec 2018

  De voedingssector is een belangrijke tak binnen de Franse economie, die volgens de National Association of Food Industries (ANIA) in 2017 een omzet van 180 miljard euro heeft gegenereerd.

  Market Monitor Voeding Denemarken 2018

  Market Monitor

  • Denemarken
  • Voeding

  19 dec 2018

  De Deense agro-industriële sector neemt bijna 25% van de Deense export van grondstoffen voor zijn rekening en meer dan twee derde van de Deense voedselproductie is bestemd voor de export.

  Market Monitor Voeding Ierland 2018

  Market Monitor

  • Ierland
  • Voeding

  19 dec 2018

  De agrivoedings- en drankensector is goed voor ongeveer 8% van de Ierse economie, meer dan 10% van de export en ongeveer 8% van de totale werkgelegenheid.

  Market Monitor Voeding Nederland 2018

  Market Monitor

  • Nederland
  • Voeding

  19 dec 2018

  De deelsector van de binnenlandse food-retail bleef in 2017 en 2018 groeien en zal naar verwachting meer dan 59 miljard euro bedragen.

  Market Monitor Voeding Duitsland 2018

  Market Monitor

  • Duitsland
  • Voeding

  19 dec 2018

  Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2018 met 1,1% ten opzichte van het jaar daarvoor, tot EUR 88,1 miljard.

  Market Monitor Voeding italië 2018

  Market Monitor

  • Italië
  • Voeding

  19 dec 2018

  Het vleessegment heeft geprofiteerd van de stabilisatie van de omzet in 2017 en 2018 na een aantal jaren van dalende verkoop als gevolg van veranderde consumptiegewoonten.

  Market Monitor Voeding Mexico 2018

  Market Monitor

  • Mexico
  • Voeding

  19 dec 2018

  De Mexicaanse voedingsindustrie presteerde goed in 2018, met een verwachte stijging van de totale voedselverkoop van 8,7% op jaarbasis in 2018.

  Market Monitor Voeding VS 2018

  Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Voeding

  19 dec 2018

  De sector productie en verwerking van voedsel en drank in de VS biedt werk aan ongeveer 1,5 miljoen werkkrachten per jaar en is daarmee de grootste Amerikaanse sector voor de werkgelegenheid.

  Market Monitor Voeding Australië 2018

  Market Monitor

  • Australië
  • Voeding

  19 dec 2018

  De Australische voedselproductie is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De belangrijkste drijfveren waren de bevolkings- en inkomensgroei en veranderingen in smaak en voorkeuren.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.