Snapshots Sectorprestaties

Op basis van de beoordelingen van de ervaren kredietanalisten van Atradius geven de Snapshots Sectorprestaties een overzicht van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties in 14 belangrijke industrieën in meer dan 30 landen. In elke sectorsamenvatting kijken onze analisten naar belangrijke prestatie-indicatoren en industriële benchmarks, variërend van betalingspraktijken tot economische vooruitzichten, om zo een gemakkelijk toegankelijke prognose van de sector te kunnen geven.

Meer informatie of advies?

Monitoren van de industriële benchmarks tijdens de COVID-19-pandemie

Nu de coronacrisis zowel geavanceerde als opkomende economieën in de hele wereld hard heeft geraakt, is het monitoren van de gezondheid van de diverse sectoren belangrijker dan ooit. De Snapshots Sectorprestaties zijn ontworpen om direct de belangrijkste problemen die de individuele prestaties van de industrie beïnvloeden te kunnen identificeren. Ze richten zich op de belangrijkste geavanceerde en opkomende economieën in de wereld en gebruiken sectoranalyses om u een beknopte beoordeling te geven over een reeks sectoren binnen de context van hun markten.

Hoe presteren de sectoren in belangrijke markten in 2021?

Automotive / Transport

Na een krimp met 12% in 2020 zal de wereldwijde autoproductie in 2021 naar verwachting met 15% groeien. Dit herstel kan echter worden gehinderd door het huidige tekort aan halfgeleiders, dat in H1 van 2021 al tot een lagere groei heeft geleid. Momenteel wordt verwacht dat het tekort geleidelijk zal afnemen en dat de productie in het tweede halfjaar van 2021 weer op gang zal komen, terwijl de verkoop zal worden gestimuleerd door de inhaalvraag.

Veel autobedrijven moeten meer investeren om de verschuiving van verbrandingsmotoren naar e-mobiliteit op te vangen. De kredietrisicosituatie van veel kleinere Tier 2- en Tier 3-leveranciers blijft onder druk staan.

Bouw / Bouwmaterialen

De prestaties van de bouwsector zijn zeer cyclisch en verschillen vaak van land tot land. Op veel markten wordt de sector gekenmerkt door een groot aantal kleinere spelers en een felle concurrentie, met name aan de onderkant van de waardeketen. In het algemeen is het aantal insolventies hoger dan in andere sectoren en met krappe operationele marges is er een verhoogd kredietrisico in de hele sector, vooral bij kleinere spelers. 

Verwacht wordt dat de wereldwijde bouwproductie na een krimp van 4,5% in 2020, in 2021 dankzij omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen met meer dan 6% zal toenemen. Als gevolg van de ernstige krimp van vorig jaar blijven de prestatievooruitzichten op veel markten voorlopig echter ‘matig’ en heeft een tekort aan bouwmaterialen de prijzen voor bouwbedrijven opgedreven. 

Chemie / Farmacie

De wereldwijde productie van chemicaliën heeft zich sinds het tweede halfjaar van 2020 snel hersteld, en in 2021 zal de productie naar verwachting met ongeveer 6% stijgen, gesteund door een robuuste vraag op belangrijke eindgebruikersmarkten en het herstel van de wereldhandel.

Farmaceutische bedrijven blijven profiteren van de stijgende gezondheidskosten als gevolg van de pandemie. Op korte en middellange termijn leiden toenemende vergrijzing van de bevolking in de ontwikkelde landen, een groei van de individuele welvaart en de toegang tot de gezondheidszorg in de opkomende economieën tot stijgende gezondheidskosten.

Diensten

De retail-, horeca- en reissegmenten van de dienstensector zijn bijzonder hard getroffen door COVID-19 lockdown- en quarantainemaatregelen in de hele wereld. Een drastische vermindering van het aantal internationale reizen heeft gevolgen gehad voor luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, reisbureaus en touroperators, maar ook voor hotels, culturele evenementen, beurzen en tentoonstellingen. In veel landen omvatte de lockdown ook het sluiten van bars en restaurants. De steunpakketten van de overheid voor gederfde inkomsten verschillen van land tot land.

Momenteel is op veel markten een opleving aan de gang onder impuls van het uitrollen van vaccinaties en de versoepeling van lockdownmaatregelen. Het kredietrisico van veel dienstverlenende bedrijven blijft echter hoog als gevolg van liquiditeitsbeperkingen.

Duurzame consumptiegoederen

De digitale transformatie vormde een grote uitdaging voor de sector van de duurzame consumptiegoederen, nog vóór de problemen die door de COVID-19-pandemie werden veroorzaakt. Met name de winkelretailers hadden te kampen met toenemende concurrentie van onlineverkopers, hoge bedrijfskosten en een daling van de omzet. Door het thuisblijfadvies en de lockdowns tijdens de pandemie is de situatie nog verergerd, wat heeft geleid tot een sterke toename van de onlineverkoop en een aanzienlijke daling van de verkoop van fysieke winkels. De vooruitzichten voor de duurzame consumptiegoederenindustrie voorspellen een uittocht van detailhandelaren uit de markt in de komende jaren, vooral onder kleinere spelers.

Elektronica / ICT

De vooruitzichten voor de elektronica- en ICT-industrie blijven over het algemeen gunstig. Veel ICT-bedrijven hebben geprofiteerd van de mogelijkheden van de COVID-19-pandemie, bijvoorbeeld de sterke toename van telewerken en digitaal thuisonderwijs. De productie is in 2020 met 4,6% gestegen en in 2021 zal de productie naar verwachting met meer dan 12% toenemen onder impuls van een sterke vraag naar halfgeleiders.

De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China kunnen echter problemen opleveren en het vooruitzicht van een aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China over hightech-apparatuur blijft op lange termijn een neerwaarts risico.

Financiële diensten

Tijdens de pandemie is de financiële dienstensector in de meeste landen veerkrachtig gebleken. Op een aantal markten blijft het neerwaartse risico van toenemende wanbetalingen op leningen echter bestaan.

Landbouw

De lockdown- en quarantainemaatregelen die door veel landen zijn genomen als reactie op de wereldwijde pandemie, hebben in 2020 gevolgen gehad voor de landbouwindustrie. Er was sprake van transportproblemen en druk op de beschikbaarheid van buitenlandse seizoensarbeiders. In de toekomst zullen de trends in de landbouwindustrie onder meer de aanscherping van de milieuregelgeving (vooral in Europa), een toenemend risico op ongunstige weersomstandigheden (waardoor opkomende economieën vaak het hardst worden getroffen) en de lage verkoopprijzen als gevolg van de druk van de verwerkende industrie en de detailhandel omvatten.

 

 

Machinebouw / Techniek

De sector machinebouw/techniek is sterk afhankelijk van het economisch welzijn van de belangrijkste afnemers, met name de landbouw, de bouw en de automobielindustrie. De verslechterde vraag in 2020 heeft gevolgen gehad voor de prestaties van de sector machinebouw/techniek. Op veel markten is echter een opleving ingezet, die naar verwachting in het tweede halfjaar van 2021 zal aanhouden.

Metaal / Staal

Na een sterke krimp in 2020 is de wereldwijde vraag naar staal en metalen weer toegenomen vanuit belangrijke afnemende sectoren zoals de automobielindustrie en de bouw. In H1 van 2021 hebben veel staal- en metaalproducenten en groothandelaren geprofiteerd van hogere verkoopprijzen als gevolg van aanhoudende aanbodtekorten.

Papier

De papierproducenten en het verpakkingssegment van de papierindustrie zijn getroffen door zowel de recente COVID-19 lockdown maatregelen als de afname van de vraag als gevolg van de voortschrijdende digitalisering. Dit laatste is een trend die al jaren aanhoudt. Ondanks het feit dat veel consumenten tijdens de lockdowns naar online winkelen grijpen, wordt verwacht dat de prestaties van de papierindustrie in 2021 gematigd zullen blijven, na een krimp op in de meeste markten in 2020.

Textiel

Producenten, groothandelaren en detailhandelaren in de textielindustrie ondervonden al vóór de verspreiding van COVID-19 over de hele wereld een economische krimp door de hevige concurrentie en de krappe marges. Dit geldt met name voor de winkelretailers die te lijden hebben onder de toenemende online concurrentie. Naast deze uitdagingen hebben pandemische lockdowns in veel landen geleid tot het sluiten van fysieke winkels, met als gevolg verslechterende verkoopcijfers voor de textielmarkt.

Voeding

De voedingsindustrie heeft te maken met hevige concurrentie en prijsoorlogen in veel detailhandelsmarkten voor levensmiddelen. Dit heeft gevolgen voor producenten en leveranciers, die kunnen worstelen met krappe marges en het doorberekenen van kosten. De trends in de voedingsindustrie laten een sector zien die een periode van verandering doormaakt. Een groot deel van de sector, met name in de ontwikkelde economieën, wordt beïnvloed door veranderingen in het consumentengedrag, waarbij steeds meer mensen voor gezonde opties kiezen.

Bekijk de Snapshots Sectorprestaties per land

Image of Sector Performance Snapshots report

Alle inhoud op deze pagina is onderhevig aan onze Disclaimer, bekijk hier.

Related Content

Risk Map

The Atradius Risk Map gives an overview of the level of risk associated with countries worldwide.

2020 insolvencies forecast to jump due to Covid-19

Global corporate insolvencies are forecast to increase by 26% in 2020 as the coronavirus pandemic pushes the world economy into recession

USMCA: late payments rise as pandemic recession bites

The annual survey of B2B payments behaviour in the USMCA reveals a huge rise in the total value of long overdue invoices

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.