Handelsinformatie

"Atradius organiseert regelmatig webinars over de huidige economische situatie in verschillende markten. Deze zijn bijzonder nuttig om onze kennis van nieuwe markten te vergroten."

Credit Manager, bedrijf actief in consumentenproducten uit de Global 500-lijst

We publiceren diverse rapporten en documenten die inzicht geven in een reeks kwesties met betrekking tot handel en export. Deze lopen uiteen van onze wereldrisicokaart, die een overzicht geeft van het risiconiveau in afzonderlijke landen, tot praktische tips.

Wereldrisicokaart

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld.

Verkopen aan millennials, een andere aanpak

Millennials, degenen die volwassen zijn geworden rond het jaar 2000 kunnen een merk maken of breken.

Geen enkel bedrijf is te groot om te mislukken

Als het ondenkbare gebeurt. Het nut van een kredietverzekering en onze aanpak bij onverwachte faillissementen.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.