Handelsinformatie

"Atradius organiseert regelmatig webinars over de huidige economische situatie in verschillende markten. Deze zijn bijzonder nuttig om onze kennis van nieuwe markten te vergroten."

Credit Manager, bedrijf actief in consumentenproducten uit de Global 500-lijst

We publiceren diverse rapporten en documenten die inzicht geven in een reeks kwesties met betrekking tot handel en export. Deze lopen uiteen van onze wereldrisicokaart, die een overzicht geeft van het risiconiveau in afzonderlijke landen, tot praktische tips.

Wereldrisicokaart

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld.

Verkopen aan millennials, een andere aanpak

Millennials, degenen die volwassen zijn geworden rond het jaar 2000 kunnen een merk maken of breken.

Geen enkel bedrijf is te groot om te mislukken

Als het ondenkbare gebeurt. Het nut van een kredietverzekering en onze aanpak bij onverwachte faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.