Landenrapport Slowakije 2016

Landenrapport

 • Slowakije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 sep 2016

De Slowaakse economie groeide in 2015 met 3,6%, dankzij een stijging in de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen en een toenemende overheidsconsumptie.

Kerncijfers Slowakije Landenrapport 2016 Vooruitzichten Slowakije Landenrapport 2016

Politieke situatie

Staatshoofd: President Andrej Kiska (sinds juni 2014)
Regeringsleider: Premier Robert Fico (sinds april 2012)
Bevolking: 5,4 miljoen

Regeringspartij verloor absolute meerderheid in verkiezingen van maart 2016

In de algemene verkiezingen van maart 2016, die vooral draaiden rond de Europese migrantencrisis, verloor de sociaaldemocratische regeringspartij Smer-SD meer dan 15% en zijn absolute meerderheid in het parlement, voornamelijk ten voordele van nationalistische en rechtse partijen. Ondanks het verlies bleef Smer-SD de grootste partij in het parlement en vormde het een coalitieregering met het nationalistische SNS, het liberaal-conservatieve Most- Híd en het centrumrechtse Siet´(Netwerk).

Economische situatie

Slowakije reele groei bpp 2016

Groeivooruitzichten blijven boven 3% in 2016 en 2017

De Slowaakse economie groeide in 2015 met 3,6%, dankzij een stijging in de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen en een toenemende overheidsconsumptie. Omdat wordt verwacht dat de binnenlandse vraag en de export naar de eurozone hun stevige niveau zullen aanhouden, zou deze groei in 2016 en 2017 boven 3% moeten blijven (respectievelijk 3,2% en 3,3%).

De particuliere consumptie zal wellicht een van de voornaamste motoren van economische expansie blijven. De arbeidsmarkt vertoont sterke tekenen van herstel en de werkloosheid zal volgens de verwachtingen afnemen van 14,2% in 2013 naar 10,1% in 2016 en 8,8% in 2017. Vooral de betere toestand van de binnenlandse economie vormt hiervoor de basis. 3

Particuliere consumptie Slowakije Landenrapport

Nu het begrotingstekort sinds 2013 onder de 3% van het bbp wordt gehouden, zijn de overheidsfinanciën stabiel. Het begrotingstekort zal naar verwachting dalen, tot 1,9% in 2016 en tot 1,5% in 2017. De opbrengsten uit staatsobligaties zijn de voorbije vier jaar in sneltreinvaart gekelderd, waardoor de regering de schuld goedkoper kan financieren.

Slowakije heeft in het buitenland een stevige economische positie. Import en export houden elkaar in evenwicht en nemen beide toe. De verwachting is dat het tekort op de lopende rekening in 2016 licht zal stijgen, maar in 2017 een overschot zal vertonen. Tegelijkertijd heeft Slowakije heeft een lage buitenlandse schuldenlast.

Vaste activa Slowakije Landenrapport 2016

Sterk afhankelijk van de export (in de automotive sector)

Aangezien de Slowaakse economie sterk afhangt van de industriële export, (vooral in de automobielsector) naar de eurozone en Duitsland in het bijzonder, blijft ze zeer kwetsbaar voor crisissen in de eurozone en/of negatieve ontwikkelingen in de automotive sector (zoals het emissieschandaal bij Volkswagen).

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.