CEE Landenrapport - Slowakije

Landenrapport

 • Slowakije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

21 sep 2015

De groei in 2015 en 2016 wordt verwacht te moeten doorzetten met respectievelijk 2,8% en 3,5%, omdat de binnenlandse vraag en de export naar de eurozone nog zal toenemen.

Economieën in Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa:

Atradius STAR rating van het politieke risico*:

Hongarije: 5 (matig risico) - positief
Polen: 3 (matig-laag risico) - negatief
Slowakije: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Tsjechië: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Turkije: 5 (matig risico) - stabiel


* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste. De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene  categorieën om hun interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken. Beginnende vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘. In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en ‘negatief‘. Dankzij de  ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico. Klik hier voor meer informatie over de Atradius STAR rating.

 

Slowakije

 

CEE_Slowakije_overzicht (NL)CEE_Slowakije_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Andrej Kiska (sinds juni 2014)
Regeringsleider: Premier Robert Fico (sinds april 2012)
Bevolking: 5,4 miljoen inwoners

Smer-SD regeert met absolute meerderheid

Sinds april 2012 wordt Slowakije geregeerd door de sociaal-democraten van Smer-SD. Bij de verkiezingen in maart 2012 haalde deze partij 83 van de 150 parlementszetels binnen. De volgende algemene verkiezingen komen eraan in oktober 2016.

Economische situatie

Brede economische groei voorspeld voor 2015 en 2016

 

CEE_Slowakije_reele_groei_bpp (NL)

 

De Slowaakse economie groeide met 2,4% in 2014 dankzij de stijging in de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen en een toenemende overheidsconsumptie en netto-export. Omdat wordt verwacht dat de binnenlandse vraag zijn stevige niveau zal aanhouden en de export naar de eurozone nog zal toenemen, zou deze groei in 2015 en 2016 met respectievelijk 2,8% en 3,5% moeten doorzetten. De particuliere consumptie zal naar verwachting een van de voornaamste motoren van economische expansie blijven.

De arbeidsmarkt vertoont sterke tekenen van herstel en de werkloosheid zal volgens de verwachtingen afnemen van 14,2% in 2013 naar 11,7% in 2015 en 10,9% in 2016. Vooral de betere toestand van de binnenlandse economie ligt hiervan aan de basis. Daarmee zou het werkloosheidscijfer op gelijke hoogte komen met het gemiddelde in de  eurozone.

Slowakije heeft in het buitenland een stevige economische positie. Import en export houden elkaar in evenwicht en nemen beide toe. Het overschot op de lopende rekening nam in 2014 af tot 0,1% van het bbp, maar zal naar verwachting de eerstkomende jaren stabiliseren en positief blijven. Tegelijkertijd heeft Slowakije een lage buitenlandse schuldenlast.

 

CEE_Slowakije_begrotingssaldo (NL)

 

Nu het begrotingstekort sinds 2013 onder de 3% van het bbp wordt gehouden, zijn de overheidsfinanciën stabiel. Men verwacht dat het begrotingstekort in 2015 tot 2,4% en in 2016 naar 1,6% zal dalen. De opbrengsten uit staatsobligaties zijn de afgelopen drie jaar in sneltreinvaart gekelderd, waardoor de regering de schuld goedkoper kan financieren. De overheidsschuld zal daarom naar verwachting in 2015 met 57% van het bbp stabiel blijven, om dan de jaren daarna geleidelijk af te nemen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.