De economische update van augustus 2016

Economisch onderzoek

  • Algerije,
  • Angola,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

01 aug 2016

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal – Het wereldwijde bbp zal in 2016 naar verwachting met slechts 2,4% groeien, getemperd door zwakte in de opkomende markten en toenemende onzekerheid.

Eurozone – Verwacht wordt dat het gematigde herstel in de eurozone zal doorzetten met een groei van 1,6% dit jaar, maar de vooruitzichten worden steeds onzekerder.

Confident businessman in office

 


 

 

 

 

 

Ontwikkelde markten – De groeivooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk voor 2016-17 zijn verlaagd vanwege vrees voor de gevolgen van het Brexit-besluit. Het ondernemersvertrouwen in de Verenigde Staten zal ook daar de groei remmen.

Opkomende landen – De gevolgen van de lage olieprijzen, de vertraging in China en krappere financieringsvoorwaarden blijven hun weerslag hebben op de vooruitzichten voor veel opkomende markten dit jaar.

Krediet en insolventies – De kredietvoorwaarden worden soepeler in de meeste ontwikkelde markten, maar de faillissementsvooruitzichten voor 2016 zijn verslechterd.

U kunt hier de volledige (Engelstalige) economische update downloaden als pdf document.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.