Economische Update Juli 2016 | Atradius Nederland

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Koeweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slowakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

12 jul 2016

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal – Het wereldwijde bbp zal in 2016 naar verwachting met slechts 2,4% groeien, getemperd door zwakte in de opkomende markten en toenemende onzekerheid.

 

Eurozone – Verwacht wordt dat het gematigde herstel in de eurozone zal doorzetten met een groei van 1,6% dit jaar, maar deze verwachting wordt de komende maanden waarschijnlijk naar beneden bijgesteld vanwege de gevolgen van het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU.

Confident businessman in office

 


 

 

 

 

 

Ontwikkelde markten – Het momentum in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk neemt af door zwakkere externe omstandigheden en een verslechterend economisch sentiment. Dit wordt in het VK nog versterkt door de onzekerheid die voortkomt uit de uitkomst van het Britse referendum. Voor zowel de VS als het VK wordt voor 2016 een groei van 1,9% voorzien.

Opkomende landen – De gevolgen van de lage olieprijzen, de vertraging in China en krappere financieringsvoorwaarden blijven hun weerslag hebben op de vooruitzichten voor veel opkomende markten dit jaar.

Krediet en insolventies – De kredietvoorwaarden worden soepeler in de meeste ontwikkelde markten, maar worden krapper in opkomende economieën. De faillissementsvooruitzichten voor 2016 zijn verslechterd voor ontwikkelde markten en blijven slecht voor grote opkomende landen.

U kunt hier de volledige (Engelstalige) economische update downloaden als pdf document.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.