Verantwoord ondernemen

Als organisatie met de missie om succesvolle handel mogelijk te maken, is onze grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid een economische taak.

Dankzij handel kunnen bedrijven groeien en vervolgens werkgelegenheid creëren en  armoede terugdringen. We zijn echter ook van mening dat het bevorderen van handel op zich niet genoeg is. We streven ernaar het risico voor onze klanten op een transparante en ethische wijze te beheersen, en ondersteunen daarbij de tien principes van de United Nations Global Compact (UNGC).

Onze verbintenis aan de UN Global Compact

We ondersteunen de tien principes van de United Nations Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding. We rapporteren jaarlijks aan de United Nations Global Compact over de vooruitgang die we maken op alle gebieden van verantwoord ondernemen en herbevestigen onze toezegging om de principes na te leven.

Een positief verschil maken door verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is verankerd in onze ondernemingsstrategie, cultuur en dagelijkse bedrijfsvoering. Om te bepalen welke kwesties voor ons het meest van belang zijn, hebben we de inbreng van onze stakeholders gebruikt. Deze inbreng is uitgezet in onze materialiteitsindex.

De toezegging van Atradius zich ethisch te gedragen omvat maatschappelijke, ecologische en financiële voorspoed. De bijdrage die we leveren is bedoeld om de sociale zekerheid te helpen versterken en te werken aan een beter milieu.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Chief Executive Officer Atradius

Vooruitblik

Verantwoord ondernemen is onderdeel van onze lopende operationele strategie en omvat het formuleren van toekomstige doelstellingen.

Ons plan voor het lopende jaar en daarna is om ons volledig aan te sluiten bij de acties en informatieverstrekking van ons moederbedrijf Grupo Catalana Occidente (GCO), met inbegrip van een Sustainable Investment Policy met een groepsscope, die in 2019-2020 moet worden uitgevoerd.

In 2019 zal de Gedragscode van GCO in de hele groep, inclusief Atradius, worden geïmplementeerd. Atradius zal de lokale initiatieven ten behoeve van gemeenschappen in de verschillende landen voortzetten.

Opmerking: de bijgaande documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

De Code Duurzaam Beleggen

Atradius Nederland is een bijkantoor van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (ACyC). ACyC is een geregistreerde verzekeringsmaatschappij te Madrid, Spanje, en valt onder het toezicht van de Spaanse toezichthouder (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).

Daar Atradius Nederland geen beleggingen heeft is de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars niet van toepassing.

MVO-beoordeling Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business, dat handelt in naam van en voor rekening van de Nederlandse staat, voert een strikte MVO-beoordeling uit van alle transacties die het verzekert, om er zeker van te zijn dat die transacties voldoen aan de maatstaven van de Nederlandse staat.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.