Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Governance Principes

Atradius onderschrijft het belang van goed ondernemingsbestuur. De Governance Principes zoals opgesteld door het Nederlands Verbond van Verzekeraars beschrijven principes voor Nederlandse verzekeraars met betrekking tot corporate governance, risicomanagement, audit en beloning. Deze principes zijn van toepassing op Atradius. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de moreel-ethische verklaring ondertekend.

Toonaangevend in klantgerichtheid

Klantgerichtheid staat bij ons centraal. We zijn er trots op in de verzekeringssector op dit gebied toonaangevend te zijn. Zo hebben we als eerste de Global Polis geïntroduceerd, gericht op de unieke behoeften van multinationale organisaties.

Onze toonaangevende klantgerichtheid vindt u tegenwoordig terug in ons Customer Service Charter: onze belofte om een uitstekende klantenservice en snelle respons te waarborgen.

Klantgerichtheid vormt ook een belangrijk onderdeel van onze strategie. Tot onze strategische doelstellingen behoren duurzame inkomstengroei en winststijging. Uiteindelijk kunnen wij alleen succesvol zijn als onze klanten en stakeholders dat ook zijn. Daarom willen we deze doelstellingen realiseren door onze klanten en stakeholders de best mogelijke service en ondersteuning te verlenen.

Toonaangevend door innovatie

Ons streven de beste tools te ontwikkelen om onze klanten te ondersteunen, maakt ons toonaangevend op het gebied van innovatieve kredietverzekeringen. Deze innovatiedrang vormt een speerpunt in onze operationele strategie. Onze nieuwste tool, Atradius Insights, zet binnen de kredietverzekeringssector een nieuwe norm voor creditmanagement.

Bij Atradius willen we verder gaan dan kredietverzekering. We willen onze klanten inzicht geven in hun risico. Als online bedrijfsinformatietool stelt Atradius Insights klanten in staat  huidige en toekomstige risico's in kaart te brengen en de portefeuilleprestaties te bewaken. Zo biedt het dashboard functies om in te zoomen op details, geavanceerde filteropties en de mogelijkheid geselecteerde data te exporteren.

Met een andere specifieke tool kunt u alle kredietlimietbeslissingen in een bepaalde periode weergeven binnen de bandbreedte van uw klantenratings. Ook krijgt u een overzicht van kredietlimietbeslissingen die volgens schema de komende twaalf maanden vervallen of worden ingetrokken.

Ik ben blij dat Atradius ons als klant heeft betrokken bij de ontwikkeling van deze tool. Vaak hoef je alleen maar te weten op welke vijf of tien procent informatie je moet focussen, en deze tool helpt mij daarbij.

Atradius quotation from Arne Antonsson
Arne Antonsen
Global Chief Credit Officier Electrolux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toonaangevende bestuurders in onze Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur vormt een goede afspiegeling van de internationale focus van Atradius. De vijf vooraanstaande bestuursleden zijn afkomstig uit Spanje, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Ze worden door hun gelijken erkend als toonaangevend in de kredietverzekeringssector, en omdat een aantal van hen carrière heeft gemaakt via alle geledingen van de business, kennen zij deze tot in detail.

 

 

 

 

 

Atradius staat voor veel meer dan verzekeringen. Met onze klanten en hun afnemers bouwen we een persoonlijke relatie op. Zo leren we hun business beter kennen en kunnen we een vollediger inzicht geven in hun kredietrisico's.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Chief Executive Officer Atradius

 

Doelstellingen en strategie

 

Onze strategie is gericht op het succesvol voortbestaan van onze onderneming door duurzame inkomstengroei en een zekere, stabiele winststijging te creëren die op alle vlakken voldoet aan de behoeften van onze stakeholders en klanten, ongeacht de omvang of doelstelling van hun onderneming.

Onze focus ligt op kredietverzekering en andere aanverwante creditmanagementdiensten, zoals incasso. Doelstelling daarbij is de uitbreiding van kredietverzekering en creditmanagementdiensten naar drie kerngebieden:

  • Klanten: uit de drie belangrijkste segmenten - wereldwijde ondernemingen/multinationals, grote bedrijven en het mkb;
  • Markten: door voortdurend nieuwe mogelijkheden te ontdekken in opkomende markten, vooral in Centraal- en Oost-Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika;
  • Producten: door het investeren in en het ontwerpen van nieuwe producten en diensten die gericht zijn op de specifieke behoeften voor elk marktsegment.

Naast klantgerichtheid en innovatie richt onze strategie zich op het versterken van de concurrentiepositie en het verminderen van de winstvolatiliteit door zo kostenefficiënt mogelijk te opereren.

Gerelateerde content

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso, borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.