Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Atradius Management Board 2017

Raad van Bestuur

Onze vijfkoppige Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten van Atradius. Het bestuur is wettelijk verplicht zich te laten leiden door de belangen van Atradius en de hieraan gelieerde bedrijven.

 

De Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft de bevoegdheid om leden van de Raad van Bestuur te benoemen, na aanbeveling door de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen.