Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

 

Raad van Bestuur

Onze vijfkoppige Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten van Atradius. Het bestuur is wettelijk verplicht zich te laten leiden door de belangen van Atradius en de hieraan gelieerde bedrijven.

De Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft de bevoegdheid om leden van de Raad van Bestuur te benoemen, na aanbeveling door de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen.

David Capdevila | Chief Executive Officer | AtradiusDavid Capdevila

Chief Executive Officer

David Capdevila werd in januari 2020 benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van Atradius N.V.

Als CEO is hij verantwoordelijk voor de departementen Strategy & Corporate Development, Human Resources, Legal & Compliance, Internal Audit en de landen Spanje, Portugal en Brazilië.

Voorheen was hij tussen 2006 en 2013 algemeen directeur van Crédito y Caución en van 2008 tot 2013 Chief Market Officer (CMO) en lid van de Raad van Bestuur van Atradius N.V.

David Capdevila is afgestudeerd in Actuariële Economie aan de Universiteit van Barcelona en heeft een MBA van de IESE Business School in Barcelona. Hij trad in 1992 in dienst bij Grupo Catalana Occidente als Director for Organisation and Quality en heeft sindsdien verschillende verantwoordelijkheden op zich genomen binnen Grupo Catalana Occidente S.A. en andere entiteiten binnen Grupo Catalana Occidente. Van 2016 tot 2019 was hij CEO van Plus Ultra Seguros.

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Chief Market Officer

Andreas Tesch werd in oktober 2011 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Market Officer (CMO).

Als CMO is hij wereldwijd verantwoordelijk voor Atradius Credit Insurance (met uitzondering van Spanje, Portugal en Brazilië) en voor de departementen Atradius Dutch State Business, Global, Special Products en Group Marketing and Communication.

Dhr. Tesch werd in 2007 hoofd van Global, Oceania en New Markets van Atradius, na zes jaar diverse managementfuncties binnen het bedrijf te hebben bekleed, variërend van Risk Services voor Centraal- en Oost-Europa tot Corporate Development & Communications.

Voordat hij werkzaam was bij Atradius was Andreas Tesch directeur van Simon Kucher & Partners, waar hij cliënten adviseerde op het gebied van strategie, fusies en overnames. Andreas Tesch is afgestudeerd in Business Administration aan de Universiteit van Keulen.
 

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Chief Risk Officer

Christian van Lint werd in november 2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer (CRO).

Als CRO is hij verantwoordelijk voor de departementen Risk Management, Group Buyer Underwriting, Risk Services en Outward Reinsurance.

Christian van Lint werd directeur van Group Risk Management in 2006 na vier jaar de positie van Risk Services Director voor Nederland en de Nordic regio bekleed te hebben.

Sinds zijn aantreden bij het bedrijf als underwriter in 1983 heeft zijn carrière zich ontwikkeld in een brede verscheidenheid van posities op het gebied van risicomanagement.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer

Claus Gramlich-Eicher werd in mei 2013 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO).

Als CFO is hij verantwoordelijk voor de departementen Finance, Financial Control en Corporate Finance.

Voor zijn benoeming bij Atradius heeft Dhr. Gramlich-Eicher voor Allianz gewerkt in verschillende senior financiële managementfuncties in Duitsland, Spanje, Italië en Tsjechië. Zijn meest recente positie was die van Executive Director voor Allianz Investment Management SE in München (Duitsland).

Claus Gramlich-Eicher is afgestudeerd in Economie en Business Administration aan de Universiteit van St. Gallen (Zwitserland) en heeft een CEMS Master in Internationaal Management. Hij is meer dan twintig jaar werkzaam in de financiële dienstverlening.

 

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Chief Insurance Operations Officer

Marc Henstridge werd in januari 2017 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Insurance Operations Officer (CIOO).

Als CIOO is hij verantwoordelijk voor Atradius Re, Bonding, Collections, Instalment Credit Protection (ICP), Project and Process Unit en Information Technology Services.

Sinds zijn aantreden bij het bedrijf als marktanalist voor het Verenigd Koninkrijk in 1997 maakte zijn carrière een snelle groei door en is hij werkzaam geweest als Director Risk Services voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland (sinds 2008) en Special Products (sinds 2014). Gedurende 2013/2014 nam hij ook ad interim de verantwoordelijkheid van Regional Director Verenigd Koninkrijk/Ierland op zich. Voordat hij begon bij Atradius bekleedde Dhr. Henstridge posities als analist bij grote internationale bedrijven in de financiële dienstverlening.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen telt acht leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken binnen Atradius en het beleid dat uitgevoerd wordt door de Raad van Bestuur. Daarbij neemt zij, evenals de Raad van Bestuur, de belangen van Atradius en de hieraan gelieerde bedrijven in acht.

Xavier Freixes (Voorzitter)
Hugo Serra
Désirée van Gorp
John Hourican
Carlos Halpern
José María Sunyer
Juan Ignacio Guerrero
Joaquín Guallar

 

Comités van de Raad van Commissarissen

Audit Comité

Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitvoering van zijn toezichthoudende en monitoringtaken ten aanzien van de integriteit van de financiële verslaglegging van Atradius, de kwalificaties van de externe accountants en het functioneren van de in- en externe accountants.

Het Audit Committee controleert de financiële rapportage en het systeem van interne controle. Het Audit Committee zorgt tevens voor structurele communicatie over zaken die de financiële positie en aangelegenheden van Atradius betreffen tussen de externe accountant, de Raad van Bestuur, de afdeling Internal Audit en de Raad van Commissarissen.

Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie

De Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitvoering van haar toezichthoudende en controlerende taken. De commissie geeft de aanzet tot voorstellen voor de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, het beloningsbeleid, de beloning van het senior management en andere zaken met betrekking tot corporate governance.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Beeldmateriaal

Download beeldmateriaal in hoge resolutie. Voor ons logo in het juiste formaat kunt u contact met ons opnemen.

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.