Market Monitor Voeding Hongarije 2017

Market Monitor

  • Hongarije
  • Voeding

12 dec 2017

De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is een van de belangrijkste bedrijfstakken in Hongarije. Het is de op een na grootste werkgever en de op twee na grootste producent in de maakindustrie.

De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is een van de belangrijkste bedrijfstakken in Hongarije. Het is de op een na grootste werkgever en de op twee na grootste producent in de maakindustrie. De inkomsten uit de voedingsexport dragen in hoge mate bij tot het Hongaarse handelsoverschot. Een op de tien van de 500 bedrijven met de grootste omzet is een voedingsproducent, groothandelaar of detailhandelaar.

De toegevoegde waarde van de sector groeit naar verwachting met 2,5% in 2017 en met 3,1% in 2018. De komende vijf jaar zou de omzet met ongeveer 3-4% per jaar moeten groeien, dankzij de stijging van de werkelijke lonen en aanzienlijke belastingverlagingen voor voedingsproducten sinds 2016. De hogere accijnzen en extra belasting op alcoholhoudende dranken hebben echter een nadelige invloed op de groei van de vraag in dit segment.

De sector voedingsdetailhandel wordt steeds competitiever, naarmate discounters een groter marktaandeel veroveren en de marktconsolidatie zich naar verwachting zal voortzetten. Een grote uitdaging voor retailers - zowel grote als kleine ketens - zijn de zeer hoge loonkosten die op de winstmarges drukken.

De gemiddelde betalingstermijn in de Hongaarse voedingssector is 30-60 dagen. De afgelopen zes maanden bleef het aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies stabiel; de komende maanden wordt geen toename verwacht. Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open, op voorwaarde dat de omzet in de voedingssector verder groeit en de rentabiliteit van bedrijven voldoende blijft.

Fraudegevallen (vooral btw-ontduiking met suiker- of olieproducten) vormden een groot probleem. De overheid heeft echter maatregelen genomen om fraude te bestrijden, zoals een elektronisch controlesysteem voor het handelsverkeer op openbare wegen of de verplichte koppeling van kassa‚Äôs in winkels en cafés aan de belastingdienst. Tot dusver leverden deze maatregelen goede resultaten op, terwijl een uitgebreide btw-verlaging voor tal van voedingswaren sinds 2016 de verhouding risico/beloning van fraude sterk heeft verlaagd.

 

 

 

Dynamicline

 

 


 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Download icoon

Market monitor voedsel december 2017

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.