Market Monitor Staal Polen 2017

Market Monitor

  • Polen
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

In 2016 was de Poolse staalproductie goed voor 8,9 miljoen ton, wat Polen de op vier na grootste producent in Europa en de op 17 na grootste producent ter wereld maakt.

In 2016 was de Poolse staalproductie goed voor 8,9 miljoen ton, wat Polen de op vier na grootste producent in Europa en de op 17 na grootste producent ter wereld maakt. De binnenlandse staalproductie wordt gedomineerd door grote internationale spelers zoals ArcelorMittal. In de hele waardeketen van fabrieken tot eindgebruikers zijn er tal van gespecialiseerde producenten en distributeurs actief.

Volgens de World Steel Association herstelde de Poolse  staalproductie zich in de tweede helft van 2016 en groeide ze met 19,1% op jaarbasis tussen januari en augustus 2017, dankzij de solide binnenlandse vraag (vooral vanwege bouw- en  infrastructuurprojecten die met EU-geld worden gefinancierd).

De concurrentie op de Poolse markt is zwaar, vooral in het segment staal- en metaaldistributie, door de toegenomen import vanuit Oost-Europa en Azië. Dit heeft gevolgen voor de winstmarges van Poolse bedrijven. De kosten om aan de strenge EU-milieunormen te voldoen zijn een nadeel voor Poolse producenten, vergeleken met producenten van buiten de EU. Hoewel de hogere verkoopprijzen voor betere winstmarges zorgden in de tweede helft van 2016 en begin 2017, dalen de winstmarges de komende zes maanden naar verwachting licht vanwege de slechtere vooruitzichten voor de verkoop.

De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed; in 2016 daalde het aantal insolventies bij staal- en metaalbedrijven, terwijl de vooruitzichten voor 2017 en 2018 stabiel zijn. De voorbije 12 maanden is de toegang tot bankleningen verder verbeterd en banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te staan aan de sector. In vorige crisisjaren zijn zwakke spelers uit de markt gestapt en het ziet ernaar uit dat de overblijvende bedrijven financieel sterker staan.

Ons huidige acceptatiebeleid is positief tot neutraal, gelet op de verbeterende marges en toenemende vraag. Als gevolg van nieuwe fiscale regels in verband met de verleggingsregeling voor bouwbedrijven, zien we steeds meer bezorgdheid bij staal- en metaaldistributeurs die afhankelijk zijn van de bouwsector. Bovendien maakt men zich door het nieuwe (nog altijd vrijwillige) systeem voor gesplitste betalingen, bedoeld om btw-fraude te bestrijden, zorgen om een verslechterende liquiditeit door het bevriezen van btw-gerelateerde geldmiddelen van bedrijven op een speciale rekening.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Download icoon

Market monitor staal november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.