Market Monitor Construction Sweden 2017

Market Monitor

  • Zweden
  • Bouw

14 feb 2017

Value added construction growth is expected to grow by more than 2.5% in 2017, but due to fierce competition many smaller players have low margins.

  • In 2015 and 2016 the Swedish economy grew by more than 3%, which has helped to support domestic construction demand, especially in the residential construction segment. Construction performance has also been sustained by low interest rates and government subsidies. Value added construction growth increased 2.6% in 2016, and is expected to grow 2.7% in 2017.
     
  • However, due to fierce competition in the construction market many players - especially smaller players - have low margins. Gearing in the construction industry is not overly high, and banks are generally willing to provide loans to businesses. Both non-payments and insolvencies in the construction sector have been stable in 2016, and are expected to level off in 2017.
     
  • Our underwriting stance is generally open, with no restrictions for any subsectors. However, closer monitoring of small and medium-sized construction companies is required.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.