Market Monitor Automotive Sweden 2016

Market Monitor

  • Zweden
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

Most businesses in the automotive sector should be financially resilient enough to cope with some minor volatility in demand or commodity prices.

  • The Swedish car producer segment is dominated by Volvo Cars in the passenger car and by Volvo AB and Scania AB in the truck segment. Those OEMs are mainly export-oriented, and their performance widely determines the performance of smaller Swedish suppliers, among them many engineering businesses.
  • Sweden´s robust economic performance (GDP grew 4.2% in 2015 and is expected to increase 3.5% in 2016). Robust global demand has supported growth in the automotive sector, which is expected to record valued added growth rates of 2.8% in 2016 and 4.6% in 2017.  
  • Profit margins are expected to remain stable in the Swedish automotive industry. Most businesses in this sector should be financially resilient enough to cope with some minor volatility in demand or commodity prices. The current low interest rate environment favours companies in servicing their debt, and banks are willing to lend.
  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges between 30 and 90 days. The level of non-payments and insolvencies is low, and this is expected to remain unchanged in the coming months. Our underwriting stance remains generally open for this industry.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.