Market Monitor - Chemicals performance - Switzerland

Market Monitor

  • Zwitserland
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

Chemicals/pharmaceuticals has been a well performing sector in Switzerland; demand and profit margins are expected to remain stable in 2015.

Market performance at a glance 

Switzerland

  • The performance of the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry has been strong for years, with most businesses showing good financial health. Businesses´ gearing is generally low, while banks are very willing to provide loans.
  • Many Swiss companies in this sector benefit from a geographically well diversified customer portfolio, which ensures a good risk distribution of their trade receivables.
  • As many Swiss chemicals/pharmaceuticals businesses have diversified their production sites outside Switzerland, they are among the Swiss export-driven sectors that are least affected by the appreciation of the Swiss franc.
  • Demand and profit margins in this industry are expected to remain stable in 2015.
  • The average payment duration in the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry is 45 to 60 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is traditionally low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance continues to be relaxed for all segments of this industry.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.