Country Report Switzerland

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

 

 

CR_Switzerland_June_2015_overviewCR_Switzerland_industries_performance_forecast

 

 

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2015

Swiss business insolvencies decreased 7% in 2014. However, due to the more difficult economic environment it is expected that this improvement will not continue in 2015. With 6,040 cases in 2014 the number of business failures was still about 1,800 cases higher than in 2008.

 

 

CR_Switzerland_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

 

CR_Switzerland_real_GDP_growth

 

Slowdown of growth

Swiss economic growth is expected to stagnate in 2015 mainly due to the decision of the Swiss National Bank to abandon the ceiling of the franc against the euro on January 15, 2015. Since then, export-oriented Swiss businesses have been negatively affected by the sharp appreciation of the franc against the euro, as their domestic production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. Tourism is also negatively affected.

 

 

CR_Switzerland_consumer_prices

 

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

Household consumption is helped by decreasing consumer prices and cheaper imports. However, a persistently strong franc raises the chance of prolonged deflation, and consumer prices are expected to decrease in 2015 and 2016. Entrenched deflation poses the risk that households postpone consumption and businesses delay investments, expecting prices to decrease further. This would undermine overall economic growth.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.