Staalformulier

"Het eerste contact met Atradius was zo positief dat we direct besloten hebben om door te gaan!"

Gert Hendriksen - Managing Director bij MPR & MPS

Informatieverzoek 2016

Heeft u van ons een brief ontvangen met daarin het verzoek om uw jaarcijfers 2015? Dan kunt u via onderstaande button het online informatieformulier openen, invullen en inzenden.

U krijgt nadien een bevestigingsmail op het ingevoerde e-mailadres en wij zullen de verstrekte informatie op korte termijn verwerken en u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in ons dekkingsbeleid op uw onderneming.

Uiteraard zullen wij alle informatie die u ons ter beschikking stelt in vertrouwen behandelen en niet delen met derden.

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

Klik hier voor het online informatieformulier.

Market Monitor - Staalsector

Overcapaciteit is een steeds groter probleem voor veel staalproducenten en -handelaren in de markten die in deze editie van de Market Monitor aan bod komen. Ondanks de lagere ijzerertsprijzen hebben bedrijven te maken met een sterk concurrerende mondiale omgeving waarin de aanhoudende druk op staalprijzen de winstgevendheid van bedrijven hindert en de marges aantast.
 
Tegelijkertijd wordt de Europese staalindustrie geconfronteerd met strengere milieunormen die door de Europese Unie worden opgelegd, terwijl staalfabrieken in Noord-Amerika te lijden hebben onder de sterk afgenomen investeringen van de energiesector als gevolg van de lagere olieprijs.

Veilig zakendoen begint met goede informatie!

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

Download gratis het rapport

 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over onze diensten om deze optimaal voor u samen te stellen. U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.