Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Atradius Nederland

Atradius is marktleider op het gebied van kredietverzekering in Nederland sinds haar oprichting in 1925. MKB, grote internationale bedrijven en multinationals kunnen kiezen uit een compleet productaanbod om hun betalingsrisico’s af te dekken.

Kredietverzekering en incasso in Nederland

Voor iedere onderneming, klein of groot, bieden wij een oplossing. Of u nu alleen zaken doet in Nederland of ook daarbuiten. Met onze kredietverzekering beschermt u zich tegen zakelijke klanten die niet meer kunnen betalen. Onze incassodienst helpt u om niet betaalde rekeningen te innen bij uw zakelijke klanten. Zo heeft u de vrijheid om zaken te doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de risico's.

Wanneer u kapitaalgoederen exporteert of een internationaal opererende aannemer bent, kan Atradius Dutch State Business u ondersteunen.

Bij al onze contacten staan een persoonlijke benadering en kennis van uw markt centraal.
 

Medewerkers en management in Nederland

Atradius heeft in Nederland een hoogopgeleid en ervaren team van circa 500 medewerkers waarin onder andere accountmanagers, underwriters, incassospecialisten en ondersteunende functies zijn vertegenwoordigd.

Directie in Nederland

De directie wordt gevormd door Tom Kaars Sijpesteijn en Nicki Albers.

 

Tom Kaars Sijpesteijn small (Image)

 

Tom Kaars Sijpesteijn – Directeur Atradius Nederland

Tom Kaars Sijpesteijn is in april 2013 benoemd als Directeur Atradius Nederland.

Als directeur is hij verantwoordelijk voor Account Management, verkoop via het brokerkanaal, banken en directe verkoop, Claims, Finance, Control, Marketing en Communicatie en Facilities. Daarnaast heeft hij een coördinerende rol voor de gehele organisatie in Nederland.

Voordat Tom directeur werd van de Nederlandse organisatie, werkte hij achtereenvolgens voor Atradius in Amsterdam, Londen, Zürich en opnieuw Amsterdam. Hij heeft diverse commerciële posities bekleed met als laatste die van Regional Director voor onze Multinational Business Unit Global waarin hij verantwoordelijk was voor vijf landen.

Tom Kaars Sijpesteijn studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt al meer dan vijftien jaar in de financiële en verzekeringssector.

 

Nicki Albers small (Image)

 

Nicki Albers – Directeur Risk Services Nederland, Azië, Oceanië en Global Programs

Nicki Albers is in juni 2006 benoemd tot directeur Risk Services van Atradius in Nederland, Scandinavië en de Baltische staten.

Sinds juni 2014 behoren Afrika, het Midden-Oosten, India en Azië-Pacific ook tot zijn aandachtsgebied, waarbij de verantwoordelijkheid voor Scandinavië en de Baltische staten is verschoven naar de Risk Services directeur voor Duitsland en Oost-Europa. Daarnaast heeft Nicki sinds begin 2012 de eindverantwoordelijkheid voor het Risk Services Global Platform, een virtueel team van risicoanalisten over de hele wereld gericht op de ondersteuning van de activiteiten van Global, het bedrijfsonderdeel van Atradius dat zich specifiek bezighoudt met de dienstverlening aan multinationals.

Nicki is direct na zijn studie Bedrijfseconomie in augustus 1997 begonnen bij Atradius als underwriter in de bouwsector. Sindsdien heeft hij meerdere functies op de afdeling Risk Services bekleed, waarbij hij uiteindelijk eindverantwoordelijk was voor Special Risk Management en Claims in Nederland.

Nicki heeft een master degree in Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is lid  van het Short Term Committee van de Berner Unie.

Geschiedenis van Atradius in Nederland

Atradius is in 1925 opgericht in Nederland als de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) en is vandaag de dag gegroeid tot een multinationale onderneming met 160 kantoren in 50 landen.

Belangrijke momenten in onze geschiedenis:

1925 Oprichting van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM)
1932 NCM wordt partner van de Nederlandse overheid om exportkredietverzekeringsdiensten te verstrekken aan Nederlandse bedrijven namens de Nederlandse overheid
1991 NCM gaat internationaal met de verwerving van de kortetermijnafdeling van het Britse Export Credit Guarantee Department (ECGD), zelf al jarenlang een kredietverzekeraar
1998 Acquisitie van incassobureau Smit Ommen
2000 NCM viert 75-jarig jubileum
2001 De paden van NCM en Gerling Kreditversicherung kruisen elkaar en Gerling NCM wordt gevormd
2004 Gerling NCM krijgt een nieuwe merknaam: Atradius
2008 Grupo Catalana Occidente S.A. wordt de belangrijkste aandeelhouder van Atradius
2008 Verhuizing van de panden aan de Keizersgracht naar de David Ricardostraat in de Riekerpolder
2013 Tom Kaars Sijpesteijn wordt algemeen directeur Atradius Nederland
2015 Atradius viert haar 90-jarig bestaan
2016 Atradius neemt Graydon Holding N.V. over in Nederland
2020 Atradius viert 95e verjaardag

 

Missie kredietverzekeraar Atradius

Atradius heeft als missie het credit management van haar klanten te versterken en hun groei te ondersteunen met een nauwkeurige beoordeling van het debiteurenrisico van hun afnemers, effectief incasso van vervallen facturen en betrouwbare garantiediensten voor het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

Wij bieden onze klanten een uitstekende dienstverlening door onze toegewijde teams, die de zakelijke wereld waarin zij werken door en door kennen.

Doelstellingen en Strategie Atradius

Strategie van Atradius kredietverzekering

Onze strategie is gericht op het succesvol voortbestaan van onze onderneming door duurzame inkomstengroei en een zekere, stabiele winststijging te creëren die op alle vlakken voldoet aan de behoeften van onze aandeelhouders en klanten, ongeacht de omvang of doelstelling van de onderneming. Om dit te bereiken willen wij:

Focus op kredietverzekering

Onze focus ligt op kredietverzekering en andere aanverwante creditmanagementdiensten zoals incasso, dat tevens geïntegreerd is in onze kredietverzekeringen.

Uitbreiding van creditmanagementdiensten

Onze kredietverzekering en aanverwante creditmanagementdiensten willen wij uitbreiden naar:

  • Klanten: uit de drie belangrijkste segmenten - wereldwijde ondernemingen/multinationals, grote bedrijven, en kleine en middelgrote ondernemingen
  • Markten: door voortdurend nieuwe mogelijkheden te ontdekken in opkomende markten, vooral in Centraal- en Oost-Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika
  • Producten: door het investeren in en het ontwerpen van nieuwe producten en diensten die gericht zijn op de specifieke behoeften voor elk marktsegment

Innoveren van productaanbod

Wij gaan verder met het innoveren van ons productaanbod, bijvoorbeeld door het geven van bedrijfsinformatie en het classificeren (‘raten’) van ondernemingen. Bovendien willen wij meer hoogwaardige producten ontwikkelen om commercieel en politiek risico af te dekken bij grote en complexe transacties en willen wij onze incassoactiviteiten uitbreiden. Eveneens zullen wij ons concentreren op de groeistrategie van onze herverzekeringsactiviteiten.

Versterken van de concurrentiepositie

Om onze concurrentiepositie te versterken en om winstvolatiliteit te verminderen, streven wij ernaar zo kostenefficiënt mogelijk te opereren. Want uiteindelijk kunnen wij alleen succesvol zijn als onze klanten en aandeelhouders dat ook zijn. Gezien onze doelstellingen – inkomstengroei en winststijging – willen wij steeds de beste service en diensten verlenen aan onze klanten en aandeelhouders.

Bouwen aan een sterke lokale aanwezigheid voor lokale behoeften

In 2011 lanceerde Atradius haar strategie om regionale teams over de hele wereld nog beter in te laten spelen op de behoeften van hun klanten. In 2013 werd deze focus nog scherper gesteld door het bieden van op maat gemaakte oplossingen in elk van haar markten.

Het MKB vormt de motor van de Nederlandse economie. Atradius richt zich in Nederland daarom sterk op de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven en stelt zich tot doel hen te ondersteunen bij hun groei, zowel binnen als buiten Nederland.

Daarnaast wordt veel van de bedrijvigheid in Nederland gedreven door export. Atradius biedt kennis, ervaring en gespecialiseerde dienstverlening voor bedrijven die internationaal zakendoen. Een belangrijke graadmeter is het jaarlijks in samenwerking met evofenedex uitgevoerde onderzoek Trends in Export dat de trends, ontwikkelingen en verwachtingen van Nederlandse exporteurs in kaart brengt.

Gezien de relatieve onbekendheid met het product kredietverzekering, is een van onze doelstellingen deze mogelijkheid voor het afdekken van betalingsrisico’s betere bekendheid te geven. Wij doen dit onder andere door het geven van voorlichting en samenwerking met brancheorganisaties en Kamers van Koophandel.

Gerelateerde content

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Geschiedenis

In 2020 bereikten we onze 95e verjaardag, waarmee we onze lange geschiedenis van het ondersteunen van de binnenlandse en internationale handel in de hele wereld voortzetten.

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.