Obchodujte úspěšně s Českou republikou

Succesvol handelen met

 • Tsjechië,
 • Slowakije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jul 2014

Podívejte se na bezplatné poradenství, jakým způsobem můžete úspěšně obchodovat s Českou republikou. Naleznete zde 10 pravidel, které Vám pomohou k tomu, aby byly obchody s českými zákazníky úspěšné.

Dotek Sametové revoluce

Vývozci, kteří hledají potenciálně zdravý trh v srdci Evropy, s ožívající ekonomikou a s chutí investovat do široké škály zahraničních výrobků a odborných znalostí, rozhodně neprohloupí, pokud se zaměří na Českou republiku.

"Sametová revoluce"  odstartovala v roce 1989 v tehdejším Československu přechod z poválečného komunismu k demokracii, zatímco následující "Sametový rozchod" umožnil vytvoření nezávislých zemí České a Slovenské republiky.

Dnes je Česká republika stabilním ekonomickým trhem se suveréním ratingem finanční síly uděleným od kažné z hlavních ratingových agentur: AA- stabilní výhled od agentury Standard and Poor’s, A1 stabilní výhled od agentury Moody’s a A+ stabilní výhled od agentury Fitch.

Silnější důvěra spotřebitelů a vyšší reálné příjmy.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.