Trade successfully with China webinar

Succesvol handelen met

 • China
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

12 okt 2016

On 15 November 2016, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

 

 

 

 

 

 

TSW China 700x525

 

 

 

 

 

China, by far the largest economy of Asia is gradually shifting from investment-led growth towards consumption. With slower growth forecast and changing government priorities it is important to know how to approach the Chinese market and avoid the potential pitfalls.

On 15 November at 10:00 CET, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with China and how to safely transact your business.

A panel of experts on China’s economy, business culture and law covered the opportunities and the logistics of trading in and with China in a lively debate designed to help businesses make their mark there. The discussion was led by award winning financial journalist and broadcaster Adam Shaw.

Click here to register and watch the recording of our Trade Successfully with China webinar.

Trade successfully with China guide

The Trade Successfully with China report looks at ten principles that those seeking to expand their sales strategy into China should follow, to avoid the many pitfalls of trading in untried territory.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.