Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - India

Market Monitor

  • India
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

We zien veel verkeer in het e-commercesegment waar de blootstelling snel toeneemt en er veel uitdagingen blijven wat de toewijzing van capaciteit betreft.

  • De verkoop van duurzame consumptiegoederen blijft sterk groeien. Volgens de India Brand Equity Foundation zou de verkoop in boekjaar 2016 goed zijn voor USD 12,5 miljard; in 2015 was dat nog USD 9,7 miljard. Ongeveer twee derde van de inkomsten zijn afkomstig van de stedelijke bevolking in India, dankzij het toenemende besteedbaar inkomen, gemakkelijk te verkrijgen leningen en toenemende populariteit van e-commerceplatformen.

 

  • De winstmarges blijven naar verwachting stabiel in 2016, maar de concurrentie is zwaar. Indiase consumenten blijven zeer prijsgevoelig; de verkoopprijs blijft de belangrijkste factor bij aankopen.

 

  • Hoewel het Indiase segment van fabrikanten van duurzame consumptiegoederen vooral door grote, financieel sterke spelers gedomineerd wordt, blijven veel retailers sterk afhankelijk van de financiering van hun werkkapitaal.

 

  • Betalingen worden na 60 – 90 dagen uitgevoerd. Het betalingsgedrag in dit segment is doorgaans gemiddeld te noemen, in het segment van de kleine distributeurs zijn er meer betalingsachterstanden.

 

  • Ons acceptatiebeleid voor grote fabrikanten van duurzame consumptiegoederen en winkelketens die financieel sterk staan of deel uitmaken van een grote groep, is over het algemeen open. We blijven echter voorzichtiger ten overstaan van kleine en middelgrote retailers; deze werken doorgaans met kleinere marges en kampen met verschillende leveranciers, een zwaardere concurrentie en volatiele prijzen. We blijven voorzichtig ten overstaan van bedrijven met een hoge hefboomwerking in dit segment. Naast financiële gegevens houden we ook rekening met de relatie tussen de klant en koper en de gevestigde commerciële ervaring.

 

  • We zien veel verkeer in het e-commercesegment waar de blootstelling snel toeneemt en er veel uitdagingen blijven wat de toewijzing van capaciteit betreft
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.